Beth i'w wybod am y Model Broil-Mate 165154 Gas Grill

Mae llawer o griliau cost isel ar y farchnad y dyddiau hyn, ond yn rhy aml, mae'r griliau hyn o ansawdd isel iawn. Yn ffodus, mae eithriadau i'r rheol, fel y mae model Broil-Mate 165154 yn dangos. Efallai na fydd y model gril Broil-Mate hwn yn ffansi neu o ansawdd uchel, ond am y pris (mae'n gwerthu am ddim ond $ 229 mewn rhai mannau). mae'n gril wedi'i adeiladu'n dda gyda chorff cast alwminiwm a llosgydd rheoli deuol (coginio parth deuol).

Yn sicr, ni fydd y gril hwn yn para am byth ond bydd yn amharu ar unedau mwyaf cymharol o bris. Os nad oes gennych lawer i'w wario, yna mae'n rhaid ichi ei hun i ofyn am y gril hwn.

Disgrifiad

Adolygiad Defnyddwyr

Mae gweithgynhyrchu ymlaen yn gwneud llawer o griliau, gan gynnwys y llinell poblogaidd a safonol Broil King. Mae eu brand gril disgownt yn Broil-Mate sy'n cynnig modelau gril am bris da ond gyda llawer o'r un nodweddion y byddwch fel arfer yn eu cael yn eu unedau drud. Er bod gril nwy disgownt o hyd, mae hon yn uned llawer gwell na griliau tebyg.

Fodd bynnag, efallai y byddwch yn cael trafferth dod o hyd i'r model hwn, felly ffoniwch. yr unig broblem yw lleoli un. Ar hyn o bryd, mae griliau Broil-Mate yn cael eu cario yn Ace Hardware, Do-It-Best, a Gwerth Cartrefi Cartrefi. Neu, efallai y bydd angen i chi ei archebu gan fanwerthwr ar-lein. Byddwch yn ymwybodol hefyd bod yr holl weithgynhyrchwyr gril yn newid eu modelau yn rheolaidd.

Os nad yw'r 165154 ar gael, edrychwch ar fodel cymaradwy gyda'r un manylebau a restrir uchod. Efallai mai bron yr un gril yw'r unig beth, dim ond gyda rhif model gwahanol.

Er bod y rhan fwyaf o'r griliau nwy sy'n gwerthu am ddim o dan $ 250 wedi symud o gyrff alwminiwm cast i beintio papur metel, nid yw Broil-Mate wedi gwneud hyn. Mae hyn yn golygu bod gan y gril gorff mwy gwydn a all ddal mewn gwres yn well a dylai barhau'n hwy nag yr unedau â phris tebyg. Ychwanegwch at hyn losgwr dur di-staen o ansawdd da, gratiau coginio trymach, a gwerthoedd rheoli llif llinellol Onward Manufacturing, a chewch gril sylfaenol o ansawdd da iawn.

Yn ogystal, mae gan y gril hwn allbwn gwres da. Cwmni Canada yw Manufacturing Onward ac maent yn adeiladu eu griliau i weithio trwy gaeaf Canada. Mae gan y gril fawr (400 modfedd sgwâr o ofod coginio sylfaenol) allbwn uchafswm 40,000 BTU a dyluniad sy'n rhoi gwres i'ch bwyd. Mae perfformiad y gril hwn yn ardderchog, ond gall diffygion fod yn broblem.

Am y pris, mae hwn yn gril nwy LP ardderchog.

Manteision

Cons