Brinkmann 2-Burner Red Model # 810-4220-S Gas Grill

Cynnyrch Wedi'i Ddirwyn i ben

Y Llinell Isaf

Mae'r model hwn wedi'i derfynu. Fe'i disodlir gan Brinkmann 2-Burner Model # 810-4221-S .

Rydych chi'n mynd i'r holl drafferth o ddylunio ac adeiladu'r gril nwy rhataf sy'n bosibl ac yna ychwanegu llosgydd ochr na fydd y rhan fwyaf o bobl sy'n prynu'r gril hwn yn eu defnyddio. Yn pwyso oddeutu 53 punt, dyma bron y gril rhataf ar y farchnad, ond byddwn yn dal i argymell dod o hyd i un heb lansydd yr ochr (oni bai bod rhywbeth yn bendant yn angenrheidiol).

Wedi'r cyfan, gan fod hwn yn ymarferol gril nwy tafladwy, pam mae gwastraff arian a metel ar losgwr ochr os bydd popeth yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer yn grilio hamburwyr a chŵn poeth.

Manteision

Cons

Disgrifiad

Adolygiad Canllaw - Model Goch Brinkmann 2-Burner # 810-4220-S Gas Grill

Os ydych chi'n chwilio am gril nwy a fydd yn eich pwyso chi drwy'r flwyddyn, fel y gallwch chi grilio rhai byrgyrs a chŵn o bryd i'w gilydd, mae'n bosib mai dyma'r gril i chi.

Gyda buddsoddiad bach mae'n debyg y gallwch fforddio trwy'r un hwn allan y flwyddyn nesaf (ailgylchwch).

Yn y bôn, mae hwn yn gril nwy pwer isel, 2-llosgwr gydag ychydig o rannau a llosgydd ochr sylfaenol, 12,000 BTU. Nid oes hyd yn oed yn cael pecyn rotisserie ar gyfer y model hwn. Mae'r gwres yn anwastad, felly peidiwch â rhoi cynnig ar unrhyw beth yn rhy gymhleth, ond fel llosgydd byrgyrs sylfaenol, nid yw hwn yn gril nwy drwg.

Gwneir y gril hon gan Brinkmann yn unig yn Home Depot. Bydd gan y rhan fwyaf o adwerthwyr mawr griliau tebyg. Nid y broblem fwyaf gyda'r gril hwn yw'r gwaith adeiladu o ansawdd gwael, y corff papur tenau, ond y llosgydd ochr. Mewn gwirionedd, nid yw'n lansydd ochr drwg am y pris, ond dim ond gwastraff o ddeunydd y mae'r ffaith ei fod â llosgydd ochr. Nid yw'r mwyafrif o bobl yn defnyddio llosgwyr ochr ac ar gril nwy $ 130USD, mae'n affeithiwr di-fwlch.