Triniaethau Crispy Rice

Dyma'r rysáit clasurol ar gyfer croesi reis y mae plant dros ben wedi dod i garu. Ac ar ôl i chi feistroli'r rysáit sylfaenol hon, mae yna lawer o wahanol ffyrdd i'w amrywio ar gyfer gwyliau ac achlysuron arbennig neu ddim ond gwahanol flasau.

Er ei bod yn rhwydd hawdd ei ledaenu i sosban a'i dorri'n sgwariau, fe allech chi hefyd ffurfio'r cymysgedd gyda'ch dwylo (ond byddwch yn ofalus nad yw'n rhy boeth!) I greu eich siapiau creadigol eich hun. Os yw hynny'n ymddangos fel llawer o waith, gallech ddefnyddio torwyr cwci i'w torri ar ôl iddynt gael eu hoeri.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Chwistrellwch sbatwla sy'n gwresogi â gwres a phanell 9 x 13 neu blychau jeli gyda chwythu coginio.
  2. Mewn sosban fach, toddi'r menyn a'r marshmallows dros wres isel, gan droi'n aml nes bod y marshmallows yn cael eu toddi yn llwyr. Arllwyswch dros y grawnfwyd reis crispy, ac yn taflu'r sbatwla i wisgo'r grawnfwyd yn dda.
  3. Trosglwyddwch y cymysgedd crispy yn syth i'r pibell a baratowyd, a'i ledaenu i haen hyd yn oed gyda'r sbynwla. Gadewch reis crispy ei drin yn oer yn gyfan gwbl cyn torri i mewn i sgwariau.

Dyfeisiwyd Rice Krispies Treats yn 1939 gan Malitta Jensen a Mildred Day yn adran economeg y Cartref Cwmni Kellogg fel cronfa ar gyfer Gwersyll Tân Camp. Dechreuodd Kellogg gynhyrchu traethau plaen a siocled yn fasnachol o dan enwau brand masnach "Rice Krispies Treats" yn yr Unol Daleithiau a Mecsico yn 1995; fodd bynnag, roedd cynhyrchwyr eraill wedi cynnig cynhyrchion tebyg o dan enwau amrywiol (megis "Triniaethau Rice Crisped" neu "Triniaethau Marshmallow") cyn hyn.

Os oes angen i chi archebu rhywfaint i'w hanfon at ffrind, ac eisiau iddo fod dros y brig, beth am edrych ar y Crispery? Maent yn gwneud blasau fel Crispycake Buttons Candy Siocled, Crispycake Caramel Siocled a Chrispycake Twist Peppermint. Efallai y byddant yn eich ysbrydoli i wneud eich creadigaethau crazy eich hun - ac mae cael y plant ar y ffordd hon yn ffordd ddiddorol i wneud hwyl yn y gegin yn llawer o hwyl.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 67
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 4 mg
Sodiwm 64 mg
Carbohydradau 13 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)