Truffles Cinnamon

Trufflau cinnamon wedi'u gwneud o hufen arogleuon â sinamon a siocled tywyll, tywyll. Ar ôl un blas o'r rhain, efallai na fyddwch byth yn mynd yn ôl i drwynau siocled plaen eto! Rhowch gynnig arnyn nhw a gweld pa mor hawdd yw hi i wneud trufflau gourmet gartref.

Fel dewis arall i'w troi mewn coco, gallech chi geisio eu dipio mewn siocled a'u tynnu gyda candy coch neu siwmpen siâp arall.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Rhowch y siocled wedi'i dorri mewn powlen fawr a'i neilltuo.

2. Cyfuno'r ffyn sinamon gyda'r hufen mewn sosban bach canolig dros wres canolig, a dwyn yr hufen i freuddwyd. Unwaith y byddwch yn diflannu, tynnwch y sosban o'r gwres a'i gorchuddio â chwyth. Gadewch iddo eistedd am 30 munud i amsugno'r blasau.

3. Ar ôl 30 munud, tynnwch y caead, dychwelwch y sosban i'r gwres, a dwyn yr hufen i fudferu unwaith eto.

Arllwyswch yr hufen poeth trwy rwystr rhwyll dirwy i mewn i'r bowlen siocled, gan ymestyn allan y ffyn sinamon.

4 . Gadewch i'r hufen poeth a'r siocled sefyll am funud i feddalu'r siocled, yna gwisgo'r gymysgedd yn ysgafn nes bydd y siocled yn toddi ac mae'r gymysgedd yn hollol esmwyth. Ychwanegwch y menyn tymheredd a'r halen ar y tymheredd, a'u gwisgo i mewn. Dyma'ch magu.

5. Gorchuddiwch y gogwydd gyda lapio clingio, gan osod y cling yn lapio yn uniongyrchol ar ben y saethu fel nad yw'n agored i aer. Rhowch y cynhyrfwr nes ei fod yn ddigon cadarn i sgorio ond nid yn galed-galed, tua 45-60 munud.

6. Cymysgwch y powdr coco a'r sinamon gyda'i gilydd mewn powlen bas. Gwisgwch eich dwylo gyda powdwr coco. Cwmpaswch lwy de llwyau o saethu a'u rholio rhwng eich dwylo i'w gwneud yn grwn, gan ychwanegu mwy o bowdwr coco yn ôl yr angen er mwyn eu cadw rhag cadw at eich palmwydd. Rhowch y trufflau ar daflen pobi wedi'i gorchuddio â phapur neu bapur cwyr.

7. Storio Tyrffon Cinnamon mewn cynhwysydd cwrw am hyd at wythnos. Fe'u gwasanaethir orau ar dymheredd yr ystafell pan fydd eu blas a'u gwead yn well.

Cliciwch yma i weld yr holl Ryseitiau Truffle!

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 158
Cyfanswm Fat 11 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 13 mg
Sodiwm 39 mg
Carbohydradau 12 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)