Dewis a Storio Tomato

Rheweiddio yw gelyn tomatos ffres

Mae miloedd o fathau o domatos mewn amrywiaeth o siapiau, lliwiau a meintiau. Y siapiau mwyaf cyffredin yw rownd (Beefsteak a globe), siâp gellyg (Roma) a'r ychydig ceirios (Cherry a Grape). Mae mathau melyn yn tueddu i fod yn llai asidig ac felly'n llai blasus na'u cymheiriaid coch. Yn yr Unol Daleithiau heddiw, mae tomatos yn cael eu bwyta'n haws yn unig i datws.

Dewis a Storio Tomato

Wrth ddewis tomatos yn y farchnad, defnyddiwch eich trwyn.

Arogli'r blodau (nid yn troi) i ben. Bydd gan y rhai mwyaf blasus arogl tomato cyfoethog. Peidiwch â disgwyl llawer o'r rheiny yn eich archfarchnad, hyd yn oed os ydynt wedi'u labelu

Dewiswch y tomatos sy'n grwn, yn llawn ac yn teimlo'n drwm am eu maint, heb unrhyw glwythau na difrod. Dylai'r croen fod yn ddwfn ac nid yn cael ei ysgythru. Stori tomatos aeddfed newydd mewn lle cŵl, tywyll, coesyn i lawr, a'u defnyddio o fewn ychydig ddyddiau.

Rheweiddio yw gelyn y tomato gan ei fod yn nullio blas ac yn troi'r cig cnawd. Mae'r cyfreithiwr yn gyfansoddyn o'r enw hecsen Z-3, sy'n cyfrif am arogl a blas tomato. Mae'r broses ddatblygu sy'n troi asid linolenig tomato i'r Z-3 sy'n gwneud ein ceg a'n trwyn yn cael ei atal gan oer. Os oes rhaid ichi rewi tomato, tynnwch hi tua awr cyn ei ddefnyddio i adael iddo ddychwelyd i dymheredd yr ystafell i adfywio unrhyw Z-3 sy'n cuddio.

Wrth gaeafu eich gardd, gallwch achub rhai o'r tomatos hynny nad ydynt eto wedi'u haeddfedu trwy eu lapio mewn papur newydd a'u storio mewn ardal oer rhwng 55 a 70 gradd F am ddwy i bedair wythnos.

Dylech eu storio dim mwy na dwy ddwfn a'u gwirio yn aml i ddefnyddio'r rhai sydd wedi dechrau aeddfedu. Peidiwch â disgwyl iddyn nhw fod cystal â'r rhai yr ydych wedi eu haeddfedu ar y winwydden, ond mae'n debyg y byddant yn well na'u prynu.

Tomatos tun

Mae tomatos tun yn dod mewn llawer o arddulliau, gan gynnwys cyfan, wedi'u torri, wedi'u malu, eu pasio (crynhoad), y pure (sudd), y saws (ychydig yn deneuach na pure ac fel arfer yn fwy tymheredd), a sudd (mae'r rhan fwyaf o'r mwydion wedi'i dynnu).Dylid defnyddio tomatos tun heb eu hagor o fewn chwe mis. Ar ôl ei agor, storio tomatos tun mewn cynhwysydd gwydr wedi'i orchuddio yn yr oergell hyd at wythnos. Gellir rewi past a saws tomato dros ben am hyd at ddau fis. Rhewi un llwy fwrdd o past tomato ym mhob rhan o hambwrdd iâ, ewch allan pan fydd wedi'i rewi, a'i selio mewn baggie arthight ar gyfer ychwanegiadau cyflym a rag-fesurwyd i gawliau a sawsiau. Nid oes angen iddynt gael eu diddymu cyn ychwanegu at eich ryseitiau yn y rhan fwyaf o achosion.

Rhewi Tomatos

Os oes gennych chi ddigon o le rhewgell, dylech ystyried rhewi'ch tomatos dros ben yn hytrach na canning cartrefi . Mae'n gymaint o haws, ac mae'r blas a'r gwead yn well, er na fyddant bellach yn dda ar gyfer defnydd newydd.

I rewi, rinsiwch a sychu'n drylwyr. Gosodwch mewn bagiau plastig zipop a sugno'r aer gyda gwellt. Nid oes angen plygu neu blancio. Unwaith y bydd wedi'i dorri, bydd y croen yn llithro yn hawdd. Byddant yn berffaith ar gyfer prydau wedi'u coginio a byddant yn cadw mwy o'r blas ffres hwnnw, yn hytrach na'r blas tun wedi'i goginio.