Canllawiau Golygyddol a Chhenhadaeth y Spruce Eats Commerce

Ein cenhadaeth yw helpu ein defnyddwyr i wneud eu penderfyniadau prynu gorau. Rydym yn curadu adolygiadau o gynnyrch annibynnol gan awduron gydag arbenigedd pwnc ym mhob categori o gynnyrch yr ydym yn eu cwmpasu. Mae ein hargymhellion cynnyrch yn ganlyniad ymchwil gynhwysfawr gan bobl - nid algorithmau. Mae ein awduron annibynnol yn gwbl ddall i delerau a manylion unrhyw berthnasau busnes rhwng The Spruce Eats a'i bartneriaid busnes.

Rydym yn ymdrechu i adolygu ac argymell ystod o gynnyrch ar draws amrywiaeth o brisiau, brandiau a manwerthwyr. Gwyddom nad oes unrhyw faint yn gweddu i'r holl gynnyrch - mae gan bawb wahanol ddewisiadau a chyllidebau. Rydym yn ffurfio perthnasau cysylltiedig â rhai, nid pob un, o'r manwerthwyr y mae eu cynhyrchion yr ydym yn eu hargymell ac rydym yn aml yn talu comisiwn cysylltiedig ar gyfer yr atgyfeiriad. Os oes gennych gwestiynau, sylwadau neu farn yr hoffech eu rhannu gyda'n tîm o olygyddion, mae croeso i chi anfon e-bost atom yn commercefeedback @.