Martha Washington Candies

Efallai y bydd gan Candies Martha Washington enw doniol, ond does dim byd yn ddoniol am eu blas gwych! Mae'r candies hufen traddodiadol o siocled hynod yn sioc i'w gwneud, ac mae ganddynt liwiau hufen melys sydd wedi'u pecynnu gyda chnau cnau cnau coch a phecynnau tost.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Paratowch daflen pobi drwy ei linio â phapur cwyr neu bapur croen.

2. Mewn powlen gymysgu mawr, guro'r menyn, siwgr powdwr, halen a llaeth cywasgedig at ei gilydd nes bod y gymysgedd yn ysgafn ac yn ffyrnig.

3. Gyda'r cymysgydd ar gyflymder isel, ychwanegwch y cnau coco, pecans, a dethol fanila, a'u cymysgu nes eu cyfuno'n dda. Bydd y gymysgedd yn stiff. Rhowch y candy yn yr oergell i oeri nes ei fod yn ddigon cadarn i'w roi mewn peli, 2-3 awr.

4. Defnyddio sgop candy neu lwy de llwydni, rhowch y gymysgedd i mewn i beli bach 1 modfedd a'u rhoi ar y daflen pobi wedi'i baratoi. Gwisgwch eich dwylo gyda siwgr powdwr yn ôl yr angen os ydynt yn rhy glynu. Rhowch y candy yn yr oergell i oeri tra byddwch chi'n paratoi'r siocled dipio.

5. Rhowch y siocled mewn powlen fawr-fwg-microdon a'i doddi yn y microdon, gan droi ar ôl pob 30 eiliad i atal gorbwyso. Cychwynnwch nes bod y siocled yn hollol esmwyth, a'i alluogi i oeri ychydig nes ei fod yn gynnes ond heb fod yn boeth.

6. Gan ddefnyddio offer dipio neu ddwy forc, tynnwch y candies yn y siocled toddi. Gadewch i'r gormod ddisgyn yn ôl i mewn i'r bowlen, yna rhowch y cacennau melys ar y taflenni pobi. Ailadroddwch nes bod pob un o'r candies yn cael eu trochi.

7. Os ydych chi eisiau ychwanegu'r streipiau gwyn, toddiwch y cotio candy siocled gwyn mewn powlen fach yn y microdon. Gwisgwch y gorchudd dros y cannwylli gorffenedig trwy chwistrellu fforc wedi'i dipio â siocled dros y candies. Fel arall, gallwch chi osod y cotio wedi'i doddi mewn bag plastig a chwistrellu cornel fach o'r bag i ffurfio bag pibio cartref a sychu llinellau tenau o siocled gwyn dros y trufflau wedi'u toddi. Rhowch y candies hyd nes bod y gorchudd yn gadarn.

8 . Gellir storio Martha Washingtons am hyd at bythefnos mewn cynhwysydd cylchdro yn yr oergell. Am y blas a'r gwead gorau, dygwch nhw at dymheredd ystafell cyn eu gwasanaethu.

Eisiau gwneud mwy? Edrychwch ar y ryseitiau hyn:

Cliciwch yma i weld yr holl Ryseitiau Candy Cnau Coco!

Cliciwch yma i weld yr holl Ryseitiau Candy Pecan!

Cliciwch yma i weld yr holl Ryseitiau Candy Truffle!

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 503
Cyfanswm Fat 31 g
Braster Dirlawn 16 g
Braster annirlawn 10 g
Cholesterol 25 mg
Sodiwm 53 mg
Carbohydradau 54 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)