Chwiliad Brinkmann 5-Burner a Model Llosgydd Ochr # 810-8501-S - Wedi'i derfynu

Y Llinell Isaf

Mae'r model hwn wedi'i derfynu. Fe'i disodlir gan y Model 5-Burner Commander Brinkmann Commander # 810-8502-S .

Mae hwn yn gril nwy mawr. Ac eithrio'r llosgydd ochr esgyrn isgoch, mae hefyd yn gril sylfaenol yn hytrach. Mae'r llosgydd is-goch yn golygu bod modd i chi fynd yn gyflym am fwydydd cyn eu rhoi ar y gril fawr hwn. Yr eironi yw, er bod y gril yn gallu dal tua 20 stêc, ond dim ond un o'r llosgydd y gellir ei dal, felly pe baech am grilio nifer fawr o stêc gydag anhygoel gwych arnynt, byddai'n rhaid i chi ei wneud un ar y tro.

Felly y llinell waelod yw bod hwn yn gril fawr iawn gyda dwy losgi ochr (un yn llosgwr safonol) am oddeutu $ 430USD.

Manteision

Cons

Disgrifiad

Adolygiad Canllaw - Model Brinkmann 5-Burner a Model Llosgydd Ochr # 810-8501-S

Dyma un o'r griliau hynny sydd wedi'u cynllunio i sefyll allan ar lawr yr ystafell arddangos (yr un hwn yn Home Depot) felly byddwch chi'n ei brynu heb wneud unrhyw ymchwil a heb wneud llawer o siopa cymharol. Pe bai maint yn berthnasol i bawb, mae'n debyg y byddech chi'n prynu'r gril hwn.

Mae'r allbwn 60,000 o BTU o'r pum prif losgwr o dan 639 o lechi sgwâr o goginio cynradd yn wresogi da ac yn gymharol hyd yn oed. Y cwestiwn y mae angen i chi ofyn i chi eich hun yw, a ydych wir angen gril hwn yn fawr. Mae hwn yn ddigon o le i ryw 40 byrger neu bedwar rhes o asennau (os ydych chi'n dewis clilio eich asennau). Da i bleidiau mawr, ond nid mewn gwirionedd yn briodol ar gyfer defnydd cartref nodweddiadol.

Mae un nodwedd unigryw y gril hwn (er bod gan lawer ohonynt nodweddion tebyg y dyddiau hyn) yw'r llosgwr ysgubol wedi'i osod ar ochr ochr BTU 11,000. Mae'r llosgydd is-goch hwn wedi'i gynllunio i bwmpio llawer o wres er mwyn i chi greu anrheg da ar wyneb y cig. Mae rhai pobl o'r farn bod hyn yn rhaid i stêc wych, ond y realiti yw y gall y griliau mwyaf da wneud hyn heb is-goch. Mae'r cwestiwn sy'n neidio â mi am y nodwedd hon yn rhedeg ychydig fel hyn. Gyda'r math hwn o losgi ysgubol, byddwch chi'n torri toriad cig, dywedwch fod llygad llinyn braf nawr ar y llosgydd esgyrn isgoch wedi'i osod i fyny. Ar ôl munud neu efallai 90 eiliad, byddwch chi'n troi drosodd, ewch i'r ochr arall ac wedyn ei daflu ar y gril i orffen i'ch doneness. Felly, gyda gril sy'n gallu trin 20 stêc ar y tro, rydych chi'n dal i eu clilio, un wrth un.

Yn fy marn i, mae'r anrhegydd yn oer, nid dim ond yn hynod ymarferol.

Fel sy'n nodweddiadol gyda'r rhan fwyaf o frithiau Brinkmann, methiant yr uned hon yw ansawdd yr adeiladwaith. Nid yw deunyddiau ysgafn, denau, ac o ansawdd isel yn gwneud hyn yn gril a fydd yn para am fwy na ychydig flynyddoedd. Wrth gwrs, os yw'r amodau'n iawn, efallai y byddwch chi'n cael mwy ohono. Y cwestiwn yw, pam: buddsoddi mewn gril y maint hwn gyda nodweddion na fyddech chi eu hangen pan fydd gril llai, mwy sylfaenol o ansawdd gwell yn eich parhau'n hirach?