Grid Nwy Weber Genesis II LX S-340: Adolygiad

Yn y gorffennol, os oeddech am Weber Genesis Gas Grill, roedd eich dewis yn dibynnu ar y lliw, p'un a oeddech eisiau llosgydd ochr ai peidio, a rhai elfennau mân cosmetig fel cael cwfl a drysau dur di-staen. Nawr, mae gan y gril boblogaidd hwn nifer o feintiau, yn amrywio o uned dau llosgi bach i'r chwechwr llosgi anghenfil. Yn wirioneddol, mae'r gyfres LX o griliau Genesis yn cymryd y llinell i safle newydd o ben uchel.

Nodweddion y Weber Genesis II LX S-340

Nid dim ond yr amrywiaeth o losgwyr sydd gennych chi - er bod yna fersiynau dau, pedwar a chwe llosgwr ar gael yn y model hwn. Yn hytrach, mae'r system goginio gyfan wedi'i ailgynllunio. Yn fwyaf nodedig, mae'r llosgwyr gyda system goginio GS4 yn newydd. Yn y gorffennol, y llosgwyr ar gril nwy Weber oedd y llosgwyr tiwbog dur di-staen nodweddiadol. Mae'r llosgwyr newydd yn hirsgwar, yn cael eu porthu ar y top, ac wedi'u taro. Gyda'r llosgwyr newydd hyn, mae'r esgidiau tân yn syth i fyny i'r bariau "blasu" ac yn darparu gwres hyd yn oed, o flaen i gefn. Mae'r pwysau y tu mewn i'r llosgwr yr un fath drwy'r un ffordd, ac mae'r fflamau yr un pwysau ar bob porthladd. Mae hyn yn rhoi i Genesis un o gynhesu mwyaf hyd yn oed unrhyw gril nwy ar y farchnad.

Arloesiad arall gyda'r model yw'r system tanio newydd. Trowch y rheoliadau ar y tro a'r anwybyddwyr yn barhaus i gadw'r llosgwyr yn goleuo.

Mae'r anwybwyr hyn yn eistedd o dan bwrdd amddiffynnol y bydd Weber yn ei ddweud yn hyderus y bydd yn para am 10 mlynedd. Mewn gwirionedd, maent hyd yn oed yn gwarantu'r system anadlu am fod y gril hwn yn cael y warant hiraf a mwyaf cyflawn yn y diwydiant. Yn ogystal, mae cefnogaeth chwedlonol Weber yn parhau heb newid, ac mae'r warant yn caniatáu i weddill y diwydiant gystadlu â'i dibynadwyedd anhygoel.

Y Gril Nodwedd Llawn

Mae'r Genesis II LX S-340 yn gril nodwedd lawn. Mae ganddo dair prif losgi, llosgydd ochr o ansawdd da, a nifer o ategolion fel graddfa tanc, panel rheoli wedi'i oleuo, ac mae'n gwbl gydnaws â thechnoleg iGrill 3 Weber. Gyda'r olaf, gallwch fonitro tymheredd coginio ac eitemau bwyd lluosog ar unwaith. Mae hefyd yn monitro lefelau tanwydd a rheolaethau o bell y goleuadau yn y panel rheoli. Am bris rhestr uchel o tua $ 1,499 USD, mae gan y gril nwy mawr a syml hwn ansawdd adeiladu rhagorol ac mae'n darparu ar ei addewidion lawer.

Y Manteision a'r Cynghorau

Am fwy na dau ddegawd, mae Weber Genesis Gas Grills , ym mhob un o'u hagarniadau, wedi bod ar frig y rhestrau gwerthu a'r adolygiadau cynnyrch gorau. Yr un peth sydd wedi aros yr un fath yw bod gan Genesis dair llosgwr. Mae cyfres ddiweddar Weber Genesis yn dod i mewn i ffurfweddiadau dau, tair, pedwar a chwe llosgwr. Mae fersiwn moethus y model tri llosgwr yn gril wedi'i lwytho'n llawn ac yn uchel. Gyda llosgwyr, anwybyddwyr, a chydnawsedd â system monitro tymheredd iGrill 3 Bluetooth yn llwyr, ni allwch fynd yn anghywir.

Yr unig bôn gyda'r gyfres hon yw'r allbwn gwres uchaf, sy'n gymharol isel.

Fodd bynnag, mae yna lawer o fanteision. Yn gyntaf, mae rhannau gwydn yn cael eu hadeiladu'n gadarn ac mae gwarant 10 mlynedd cyflawn rhag ofn bod unrhyw beth yn mynd o'i le. Gyda chymorth Weber a gwres hyd yn oed, bydd pobl sy'n frwdfrydig gyda barbeciw yn falch iawn.

Gallwch brynu'r gril hwn yn uniongyrchol o Amazon ac edrych ar ei nodweddion niferus: