Griliau Nwy rhwng $ 500 a Chanllaw Prynwr $ 1500

Canllaw Prynwr Gas Grill ar gyfer Griliau Gwerthu rhwng $ 500 a $ 1500

Gan fod griliau rhwng $ 500 a $ 1500 (gweler fy rhestr o'r 10 Gril Nwy Top rhwng $ 500 a $ 1500 ar gyfer argymhellion penodol) yn gallu bod yn griliau gwych. Gallwch gael llawer o nodweddion, hyblygrwydd, hyd yn oed gwresogi, a gwydnwch. Gallwch hefyd gael griliau gimmicky wedi'u lwytho â nodweddion diangen. Yn y golofn o griliau nwy parhaol yn yr amrediad pris hwn a chynhyrchion gan Weber, Napoleon, Broil-King, a Broilmaster, ond mae yna hefyd lawer o bobl eraill.

Mae griliau gwych yma ond ychydig iawn ohonynt fydd ar gael yn y prif fanwerthwyr. Bydd gan y siopau blychau mawr griliau yn yr amrediad pris hwn, ond mae angen i chi fod yn ofalus o'r rhain oherwydd bod ansawdd wedi cael ei aberthu o fetelau sgleiniog ac estrasau wedi'u hadeiladu'n wael.

Beth i'w Chwilio mewn Gas Grill rhwng $ 500 a $ 1500

Yn yr amrediad pris hwn, rydych chi am chwilio am gril sy'n grilio. Mae'n swnio'n ddiangen, ond bydd canolbwyntio ar alluoedd coginio gril nwy yn helpu i chi gael rhywbeth y byddwch chi'n ei fwynhau gan ddefnyddio, a fydd yn defnyddio mwy, ac felly bydd yn cael mwy o ffwrdd. Ni fydd gril nad yw'n coginio'n dda, yn cael ei ddefnyddio, ac mae'n wastraff arian. Osgoi griliau sy'n ddur di-staen yn gyfan gwbl gan nad yw di-staen o ansawdd gorau ac ni fydd yn cadw ei olwg am gyfnod hir. Fe welwch fod gan y rhan fwyaf o griliau yn yr amrediad pris hwn rywfaint o ddarn di-staen. Mae llai yn gyffredinol yn well.

Yr hyn rwy'n argymell ei osgoi yw unrhyw gril wedi'i labelu fel ynys gril .

Yn yr ystod pris hwn, ni fyddwch yn cael ynys gril o ansawdd da ac mae'r rhan fwyaf o'r mathau hyn o griliau yn wael mewn ansawdd ac yn fyr iawn. Hefyd, osgoi griliau gydag oergelloedd neu ffwrniau wedi'u hadeiladu. Efallai ei bod yn syniad da ond rydych chi'n syml yn ychwanegu pwynt methiant arall yn ogystal ag agwedd gyfyngedig nad ydych chi ei angen yn ôl pob tebyg.

Os oes angen oergell awyr agored arnoch chi, ond bod ar wahân ac yn chwilio am rywbeth yn well na'r unedau sydd wedi'u cynnwys mewn griliau nwy.

Wrth siopa am un o'r griliau nwy hyn, gwnewch archwiliad trylwyr. Codwch y caead a'i roi yn ysgwyd. Dylai'r griliau hyn deimlo'n gadarn, â chydrannau mewnol a dyletswyddau o ansawdd da. Ewch i'r tu mewn ac edrychwch ar y llosgwyr. Yn gyffredinol, fe welwch fod y llosgwyr hyn yn llosgwyr tiwbog dur di-staen (304 di-staen). Dylent fod yn gryf ac wedi'u gosod yn dda.

Awgrymaf eich bod yn sgipio'r adran fawr a siopau caledwedd ac yn edrych am fanwerthwyr arbenigol yn eich ardal chi. Os yw'ch ymchwil yn eich arwain at gril rydych chi eisiau, gallwch gysylltu â'r gwneuthurwr i ddeliwr awdurdodedig yn eich ardal chi. Nid oes gan rai o'r griliau gorau yn yr amrediad pris hwn ddosbarthiad eang ond yn yr oes hon gallwch chi bob amser ddod o hyd i ffordd i gael un i'ch tŷ.

Beth i'w Ddisgwyl o Gril Nwy rhwng $ 500 a $ 1500

Dylai'r griliau hyn berfformio fel y gorau o offer. Dylai'r gwres fod yn ddigon uchel i chwilio am fwydydd a hyd yn oed yn ddigon i'ch cadw rhag symud bwyd o amgylch yr wyneb coginio i wneud popeth yn cael ei wneud ar yr un pryd. Mae'r rhan fwyaf o'r griliau hyn yn dod â llosgydd ochr ac mae llawer ohonynt yn llosgwyr rotisserie.

Mae gan y rhan fwyaf o'r griliau hyn hefyd nifer o ategolion sydd ar gael iddynt a fydd yn ehangu'ch galluoedd grilio.

Dylai griliau nwy yn yr ystod pris hwn fod yn hawdd 5 mlynedd ddiwethaf a chyda gofal cymedrol mae'n ei wneud dros 10 mlynedd. Mae gwarantau'r griliau brand enw yma yn adlewyrchu hyn a hyd yn oed os oes gennych broblemau, ni ddylech eich costio i weld bod atgyweiriadau yn cael eu gwneud. Edrychwch ymlaen at wasanaeth cwsmeriaid da o'r griliau enw brand, ond ni ddisgwylwch yr un peth â chynhyrchion brand y siop. Cofiwch gofrestru'ch gril pan fyddwch chi'n ei gael er mwyn i chi allu symleiddio unrhyw honiadau gwarant y gallech eu gwneud dros y blynyddoedd.

Sut i Ofalu am Gas Grill rhwng $ 500 a $ 1500

Dylai'r griliau nwy hyn gael eu hadeiladu'n well a'u cymheiriaid llai drud, ac er bod angen i chi ei gadw'n lân ac yn gorchuddio, ni ddylech ddisgwyl i chi gyflawni tasgau cynnal a chadw helaeth.

Mae'n bwysig eich bod chi wir yn darllen drwy'r llawlyfr er mwyn i chi wybod y ffordd orau o ofalu am eich gril nwy. Fel tip sydyn o ran glanhau'ch gril, trowch y gwres i'r eithaf pan fyddwch chi'n gwneud grilio. Bydd hyn yn llosgi gormod o saim ac yn sychu tu mewn i'ch gril. Os ydych chi ddim ond yn diffodd y gril pan fyddwch chi'n ei wneud, bydd yr holl leithder a saim yn eistedd yno nes i chi dân y gril y tro nesaf. Gall hyn achosi cyrydiad ar y cydrannau mewnol gwerthfawr.

Er bod y griliau hyn wedi'u hadeiladu'n well na'r rhan fwyaf o'r modelau llai drud, efallai y byddwch chi'n dal i brofi peth o'r Problem Gril Cyffredin . Gall gwybod eich gril a sut mae'n gweithio arbed llawer o cur pen arnoch pan ddaw amser i'w ddefnyddio.