Model Stok 4-Burner Gas Grill Quattro # SGP4330SB

Unigryw ac Aml-swyddogaethol

Y Llinell Isaf

Os yw dyfodol y griliau mewn ategolion, efallai mai Stok Quattro yw'r dyluniad perffaith ar gyfer hyn. Gydag adrannau croen coginio symudadwy, gallwch ei drosi i ddefnyddio griddle , basged llysiau neu bara pizza heb ddiffodd y gril neu hyd yn oed rhoi'r gorau i goginio. Mae dyluniad unigryw'r gril hwn yn rhoi llawer iawn o hyblygrwydd i chi mewn uned gyflawn. Yn flaenorol, daeth yr ategolion hyn yn safonol.

Nawr, nid ydynt. Mae hyn yn golygu y gallwch ddewis sut i wario'ch arian, ond nid yw'r rhan fwyaf o'r gril hwn yn ychwanegol.

Manteision

Cons

Disgrifiad

Canllaw Adolygiad - Stok 4-Burner Quattro Gas Grill Model # SGP4330SB

Mae'r Stok Quattro yn gril nwy unigryw. Mae gan y ddau griws coginio haearn bwrw â phorslen wedi'u hadeiladu yn rhannau cylch, symudadwy yn y canol y gellir eu cyfnewid ar gyfer addurniadau fel cerrig pizza, gridyn, neu fasged llysiau. Rydych chi hyd yn oed yn cael lle i storio'r ategolion hyn yn y cabinet a byddwch yn cael offeryn arbennig i'w symud tra bo'n boeth.

Mae hyn yn golygu y gallwch chi newid rhwng y gwahanol gydrannau heb ddiffodd y gril neu hyd yn oed dorri cyflymder, ac eithrio'r garreg pizza na ellir ei gipio gan yr offeryn. Felly mae hwn yn gril y mae ei phwrpas cyfan yn hyblygrwydd.

Y tu hwnt i hyn, mae'r Stok Quattro yn gril nwy 4 llosgwr safonol. Mae'r 48,000 BTU yn ddigon i wresogi'r 475 modfedd sgwâr o ofod grilio cynradd. Mae'r graeanau coginio wedi'u gorchuddio â phorslen yn ddigon trwm i roi trosglwyddo gwres a marciau gril i chi er bod y dyluniad pop-up yn gwneud defnyddio sbeswla ychydig yn ysglyfaethus (mae'n debyg nad yw'n ddigon i eich poeni chi). Er nad oes ganddi unrhyw extras eraill, mae'r dyluniad yn ddeniadol a modern ac mae'r gwaith adeiladu yn eithaf da.

Roedd y syniad gwreiddiol o'r gril hwn yn wych, hyd yn oed os nad yw'r gwaith adeiladu. Mae gril nwy sydd wedi'i ddylunio'n benodol i roi i'r defnyddiwr yr holl hyblygrwydd posibl yn wych. Heb gynnwys y nodweddion hynny nid yw.