Panettone: Cacen Nadolig Eidalaidd O Milan

Mae panettone (sy'n llythrennol sy'n golygu "llwyth mawr") yn gacen uchel, siâp cromen sy'n codi gyda burum. Mae ganddo wead ychydig yn ysgafn ac yn ysgafn ond yn flas cyfoethog a blas, ac nid yw'n melys iawn. Mae'n gacen amser Nadolig nodweddiadol o gwmpas yr Eidal ac mewn cymunedau Eidaleg ar draws y byd, ond mae'n deillio o fewn tref Eidalaidd gogleddol Milan. Yn draddodiadol mae'n cynnwys raisins a ffrwythau candied (zest oren a citron) ac mae ganddo siwgr perlog crisp. Gallai fersiynau mwy modern newid y ffrwythau candied gyda sglodion siocled.

Nid yw'r rhan fwyaf o Eidalwyr yn gwneud panettone gartref, am y rheswm syml ei bod yn broses eithaf hir a chymhleth, sy'n gofyn am allyriadau lluosog. Fel arfer, mae'n cael ei brynu o baker lleol neu mewn archfarchnad.

Ond os ydych chi'n teimlo'n uchelgeisiol ac os hoffech wneud eich hun, mae'r canlynol yn rysáit eithaf clasurol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Y prynhawn cyn i chi bwriadu coginio'r panettone, dechreuwch trwy dorri'r menyn i mewn i fach bach a'i doddi dros fflam isel iawn neu boeler dwbl; ei gadw'n ddigon cynnes i barhau i doddi. Diddymwch y siwgr mewn rhyw 2/5 cwpan (100 ml) o ddŵr cynnes.
 2. Rhowch y menyn, halen a chacen burum wedi'i doddi mewn powlen gymysgu (neu well eto, bowlen cymysgydd trydan) a'i gymysgu'n dda. Nesaf, ychwanegwch y melyn a dŵr siwgr, gan gymysgu'n gyflym. Symudwch y blawd, gan barhau i gymysgu. Os yw'r toes yn rhy stiff, ychwanegwch ychydig mwy o ddŵr. Parhewch i gymysgu'n gyflym am oddeutu 25 munud, gan daflu'r toes yn erbyn ochr y bowlen, nes ei fod wedi dod yn esmwyth, mwdlyd, ac yn llawn swigod aer. Ar y pwynt hwn, trosglwyddwch y toes i bowlen ysgafn yn ddigon mawr i driphlyg yn ei gyfaint, ei orchuddio â brethyn trwm, a'i gadw mewn lle cynnes (85 F, 30 C) am oddeutu 10 awr.
 1. Golchwch y rhesins, eu draenio'n dda, a'u gosod ar frethyn i sychu.
 2. Pan fydd yr amser cyntaf yn codi, trowch y toes ar eich wyneb gwaith (neu ei ddychwelyd i'r bowlen gymysgu) a gweithio yn y blawd, y fanila, y melyn, a'r mêl. Cymysgwch yn gyflym am oddeutu hanner awr, yna gweithio ym mhob dim ond 2 lwy fwrdd o'r menyn, y byddwch chi wedi toddi fel o'r blaen, a dwr ychydig (dim ond digon i wneud toes elastig), ac rydych wedi ychwanegu pinsh o halen . Parhewch i weithio'r toes nes ei fod yn swnllyd ac yn sych, ac ar y pwynt hwn, ychwanegwch y ffrwythau a'r zest, gan weithio'r toes i'w ddosbarthu'n gyfartal. Ar y pwynt hwn gallwch chi rannu'r toes yn ddarnau o'r maint rydych chi ei eisiau; os ydych am wneud eich panettone yn ôl pwysau, defnyddiwch raddfa a ffigwr y byddant yn gostwng mewn pwysau o 10% yn ystod pobi.
 3. Rhowch eich dwylo'n ysgafn â'r menyn a chylchwch y peli o does, yna rhowch nhw ar fwrdd neu blât a'u gadael i godi mewn lle cynnes am oddeutu hanner awr. Ar y pwynt hwn, rhowch eich dwylo'n ysgafn eto a rhowch y panettoni mewn mowldiau panettone (neu rhowch gylchoedd o bapur stiff o amgylch eu canolfannau). Dychwelwch nhw i'w bwrdd a'u rhoi mewn cynhesrwydd cynnes (68-80 F, 20-30 C, yn dibynnu ar y tymor), man lleithder i godi am tua 6 awr.
 4. Cynhesu eich popty i 380 F (190 C). Torrwch x i frig pob panettone a rhowch 2 lwy fwrdd (30 g) menyn heb ei haroli dros y toriadau. Rhowch y panettoni yn y ffwrn, ac ar ôl 4 munud yn eu tynnu a'u cyflymu ar y corneli a gynhyrchir gan y toriadau. Dychwelwch nhw i'r ffwrn a'u pobi nes bydd cylchdro a fewnosodir i'r canol yn sychu tua 1 awr.
 1. Pan fydd cogyddion yn cael gwared â'u panettoni o'r ffwrn, maent yn eu rhoi i fyny i mewn i ddeiliaid paneddon arbennig er mwyn cadw eu dwy ochr rhag cwympo. Mewn sefyllfa gartref, nid yw hyn yn ymarferol, a bydd yn rhaid i chi oeri eich panettoni ar rac.
 2. Rhai awgrymiadau: Gweithiwch y toes, os yn bosib, gyda chymysgydd toes sefydlog o'r math a ddefnyddiwyd hefyd i wneud toes bara. Mae amseroedd clymu gyda chymysgydd ar y gorchymyn o 20 munud, ond bydd angen rhyw 50 o guro â llaw.
 3. Rhaid i'r ystafell lle mae'r panettone yn cael ei wneud fod yn gynnes, tua 72 gradd F (22 C). Dylai'r blawd hefyd fod yn gynnes, tua 68 F (20 C); yr hyn a ddefnyddir yw 00 gradd (blawd pwrpasol iawn iawn) ac yn hynod o sych. Os yw wedi bod yn wlyb lle'r ydych chi, efallai y byddwch am sychu'ch blawd mewn ffwrn, gan ei fod yn amsugno lleithder oni bai ei fod wedi'i selio'n dynn. Dylai'r dŵr a ddefnyddir fod yn gynnes, tua 76 F (24 C).
 4. Peidiwch ag anghofio pinsiad o halen, gan ei fod yn ysgogi cynnydd.
 5. Mae pobi masnachol yn defnyddio cychwynnol (hy, ferum gwyllt). Ryseitiau cartref yn galw am burum pobi.
 6. Bydd yr amser pobi yn dibynnu ar faint y panettone. Gan dybio tymheredd y ffwrn o 400 F (200 C), bydd hanner awr yn ddigonol ar gyfer panettoni bach i ganolig, tra bydd rhai mwy yn gofyn llawer mwy. Mae ffyrnau cartrefi yn addas ar gyfer panettoni bach eu maint.
 7. Os ydych am i arwyneb y panettone fod yn sgleiniog, slipwch bowlen o ddŵr i'r ffwrn pan fydd y panettone wedi'i hanner-bob i godi'r lleithder.
 8. Mae panettoni yn cael eu gwerthu yn fasnachol yn ddwysach nag y maent yn eang. Er mwyn cael yr effaith hon yn y cartref, bydd yn rhaid i chi roi cylch o bapur trwchus wedi'i drwm dros y toes pan fyddwch chi'n ei roi yn y ffwrn neu ddefnyddio llwydni panettone. Yn lle hynny, rydych chi eisiau panettone sy'n fwy na'i fod yn uchel, fel taflen bara arferol, rhowch y toes yn y ffwrn. Os byddwch chi'n dewis y cwrs hwn, byddwch am roi'r toes ar garreg pizza neu debyg.