Tepache Pineapple

Un o'r diodydd mwyaf adfywiol sy'n bodoli yw tepache de piña , diod wedi'i fermentu ychydig wedi'i wneud o guddlif pîn-afal ffres a craidd a siwgr brown. Yn ogystal â'i flas blasus, byddwch wrth fy modd yn gallu manteisio ar rannau o'r ffrwythau yr ydym fel arfer yn eu taflu. Os oes arnoch chi angen y ddiod Mecsicanaidd iawn hwn am achlysur arbennig, cynlluniwch ymlaen llaw; Mae tepache yn cymryd dau neu dri diwrnod i'w fermentio ac yn barod i yfed.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r dŵr mewn pot mawr nes ei fod yn dechrau berwi. Cymerwch y pot oddi ar y stôf ac ychwanegwch y piloncillo neu siwgr brown felly bydd yn diddymu wrth i ni weithio gyda'r pîn-afal. (Os ydych chi'n defnyddio piloncillo, bydd y broses ddiddymu yn cymryd mwy o amser; trowch y dŵr yn achlysurol gyda llwy bren a thorri'r piloncillo i fyny wrth iddo feddalu i helpu'r broses hon ar hyd.

 2. Torrwch y goron oddi ar y pîn-afal; ei daflu neu ei ddefnyddio i dyfu planhigyn newydd. Golchwch y tu allan i'r pîn-afal gyda dŵr a glanedydd ychydig, gan sicrhau eich bod yn cael gwared ar unrhyw ronynnau baw neu fygiau posibl.

  Peelwch eich pinafal. Gwnewch hyn ar fwrdd torri wedi'i osod yn y sinc i leihau llanast. Torrwch darn o frig y ffrwythau, trowch arall oddi ar y gwaelod, ac yna torrwch y drychiad mewn stribedi - ond defnyddiwch eich hoff ddull, cyn belled â'ch bod yn dod i ben gyda pîn-afal.

 1. Unwaith y bydd y siwgr neu'r piloncillo wedi diddymu i'r dŵr poeth, rhowch y darnau o gliciog i'r pot. Ychwanegwch y ffon o sinamon.

  Torrwch ffrwythau'r anenal yn sleisen neu ddarnau, gan gadw'r craidd ffibrog. Cadwch y ffrwythau ar gyfer defnydd arall. Ychwanegwch y craidd, cyfan neu mewn darnau, i'r pot a'i droi.

 2. Gorchuddiwch y pot gyda dishtowel a'i osod ar y cownter cegin neu le arall (ar dymheredd yr ystafell) lle mae'n hawdd ei gyrraedd ond allan o'r ffordd. Bydd y tywel yn cadw allan unrhyw fater tramor tra'n caniatáu i aer gyrraedd y gymysgedd, gan ganiatáu i eplesiad llwyddiannus.

 3. Ar ôl 24 i 36 awr, edrychwch ar eich tepache. Os gwelwch ychydig o ewyn gwynog ysgafn ar wyneb y dŵr, mae'n eplesu. Gallwch ei yfed fel y mae, neu gadewch iddo barhau i dorri diwrnod arall neu fel arall. Os na welwch unrhyw froth gwyn, gorchuddiwch y pot eto a'i wirio ar ôl 24 awr arall; bydd yr amser sy'n angenrheidiol ar gyfer eplesu yn amrywio yn ôl tymheredd, afiechyd yr afen, a ffactorau eraill.

 4. Unwaith y bydd eich tepache wedi cyrraedd y lefel ddymunol o eplesu, yn diflannu ac yn taflu'r holl solidau. Trosglwyddwch yr hylif i berser ac oergell. Bydd tepache oergell yn cadw am hyd at wythnos, yn parhau i arafu mwy yn araf iawn.

  Cyn gwasanaethu, cymerwch yfed diod. Ychwanegwch fwy o ddŵr neu siwgr i'w flasu. (Rwyf bob amser yn gwanhau mwynglawdd gyda mwy o ddŵr.) Gweini dros rew, os dymunir.

Amrywiadau ar Tepache Sylfaenol

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 69
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 12 mg
Carbohydradau 17 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)