Weber Spirit S-210 Gas Grill

Y Llinell Isaf

Prynu o Amazon

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gweithgynhyrchwyr gril wedi sylwi nad oes gan fwy a mwy o bobl moethus i iard fawr. Er mwyn mynd i'r afael â'r angen cynyddol hwn, mae'r rhan fwyaf o wneuthurwyr wedi cyflwyno gril bychan 2-llosgydd gyda thablau ochr plygu fel y bydd yn cymryd llai o le ac yn dal i ddarparu profiad gril maint llawn i'r perchennog. Yn awr, ar gyfer 2013, mae Weber wedi ailddylunio'r Gas Grills Ysbryd gyda phanel rheoli blaen a thablau plygu.

Mae hwn yn ddim grills, gril 2-llosgwr sy'n rhoi profiad gril llawn am le bach.

Manteision

Cons

Disgrifiad

Adolygiad Canllaw - Weber Spirit S-210 Gas Grill

Wedi ei ailgynllunio yn ddiweddar ar gyfer 2013, mae llinell Weber Spirit wedi dilyn llinell boblogaidd Genesis ac wedi troi ei falfiau rheoli i'r blaen, gan glirio ochr ochr dde blychau.

Mae hyn yn gwneud gril mwy safonol ond yn colli'r un nodwedd a wnaeth Weber Grills yn wirioneddol. Mae'r Ysbryd S-210 yn fach ac yn gymharol ddrud ddrud. Wedi'i gynllunio gyda thablau plygu, mae'r gril "bach" hwn yn berffaith ar gyfer mannau bach fel balconïau, lle mae griliau nwy yn gyfreithlon.

Ar wahân i'r ôl troed bach, mae hwn yn gril nwy 2-llosgwr sylfaenol.

Mae'n cynnig ychydig iawn yn y ffordd o glychau a chwibanau heblaw'r rhannau o'r corff dur di-staen i'w gwneud yn edrych yn ddisglair. Mae'r 2 llosgwr yn cynhyrchu 26,500 BTU o wres o dan 360 modfedd sgwâr o griwiau haearn bwrw wedi'u gorchuddio â phorslen. Nid yw hyn yn gril pwerus ac mae'r amser cynhesu yn hir. Fodd bynnag, mae'r grisiau'n dal llawer o wres ac yn caniatáu trosglwyddo gwres da. Bydd y gril hwn yn gwneud gwaith da o grilio stêc neu byrgyrs. Mae'r ystod tymheredd yn eang, felly mae coginio tymheredd isel yn dda iawn. Mae'r cynllun 2-llosgwr yn rhoi digon o le i goginio cyw iâr cyfan neu rost, yn anuniongyrchol, ond mae'r gallu yn gyfyngedig. Wrth gwrs, nid yw unrhyw un sy'n edrych i brynu gril y maint hwn yn chwilio am ardal goginio fawr.

Mae'r gwaith adeiladu yn dda. Rydyn ni wedi gadael dur di-staen o ansawdd uwch o blaid rheoli prisiau, felly nid oes gennym ni wydnwch Weber o'r gorffennol, ond mae'n dal i fod yn gril dda. Drys di-staen yw drws a cwfl y gril hwn yn hytrach na'r rhai ar Weber Spirit E-210 . Fy argymhelliad yw prynu'r model hwnnw ac arbed y $ 50USD.