Weber Spirit E-210

Y Llinell Isaf

Prynu o Amazon

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gweithgynhyrchwyr gril wedi sylwi nad oes gan fwy a mwy o bobl moethus i iard fawr. Er mwyn mynd i'r afael â'r angen cynyddol hwn, mae'r rhan fwyaf o wneuthurwyr wedi cyflwyno gril bychan 2-llosgydd gyda thablau ochr plygu fel y bydd yn cymryd llai o le ac yn dal i ddarparu profiad gril maint llawn i'r perchennog. Yn awr, mae Weber wedi ailddylunio'r Ysbryd E-210 gyda phanel rheoli blaen a'r byrddau plygu hynny.

Mae hwn yn ddim grills, gril 2-llosgwr sy'n rhoi profiad gril llawn am le bach.

Manteision

Cons

Disgrifiad

Adolygiad Canllaw - Weber Spirit E-210

Wedi'i ailgynllunio yn 2013 yn ddiweddar, mae llinell Weber Spirit wedi dilyn llinell boblogaidd Genesis a throi ei falfiau rheoli i'r blaen, gan glirio ochr ochr dde blychau.

Mae hyn yn gwneud gril mwy safonol ond yn colli'r un nodwedd a wnaeth Weber Grills yn wirioneddol. Yr Ysbryd E-210 yw'r griliau lleiaf a lleiaf costus o holl Weri. Wedi'i gynllunio gyda thablau plygu, mae'r gril "bach" hwn yn berffaith ar gyfer mannau bach fel balconïau, lle mae griliau nwy yn gyfreithlon.

Ar wahân i'r ôl troed bach, mae hwn yn gril nwy 2-llosgwr sylfaenol iawn. Mae'n cynnig ychydig iawn yn y ffordd o glychau a chwiban. Mae'r 2 llosgwr yn cynhyrchu 26,500 BTU o wres o dan 360 modfedd sgwâr o griwiau haearn bwrw wedi'u gorchuddio â phorslen. Nid yw hyn yn gril pwerus ac mae'r amser cynhesu yn hir. Fodd bynnag, mae'r grisiau'n dal llawer o wres ac yn caniatáu trosglwyddo gwres da. Bydd y gril hwn yn gwneud gwaith da o grilio stêc neu byrgyrs. Mae'r ystod tymheredd yn eang, felly mae coginio tymheredd isel yn dda iawn. Mae'r cynllun 2-llosgwr yn rhoi digon o le i goginio cyw iâr cyfan neu rost, yn anuniongyrchol, ond mae'r gallu yn gyfyngedig. Wrth gwrs, nid yw unrhyw un sy'n edrych i brynu gril y maint hwn yn chwilio am ardal goginio fawr.

Mae'r gwaith adeiladu yn dda. Rydyn ni wedi gadael dur di-staen o ansawdd uwch o blaid rheoli prisiau, felly nid oes gennym ni wydnwch Weber o'r gorffennol, ond mae'n dal i fod yn gril dda. Mae mwyafrif y corff yn ddameg wedi'i enameiddio, mae Weber yn dda iawn a byddwn yn argymell y gril du hwn dros y corff dur di-staen yn ddrutach, sef yr Ysbryd S-210.