Alawon Lemon wedi'i Grilio

Er bod y rysáit hwn ar gyfer aden cyw iâr wedi'i fwriadu'n flasus, mae'n gweithio cystal â darnau mwy o gyw iâr. Mae clustogau a thimiau'n ddeniadol wrth i'r blas lemwn dreiddio i'r asgwrn

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Cymysgwch y halen, siwgr a dŵr gyda'i gilydd. Rhowch adenydd mewn un galwyn, bag plastig y gellir ei ddefnyddio ynghyd â'r saeth a chaniatáu i chi marinate mewn oergell am ryw awr a hanner. Anwybyddwch halen.

2. Paratowch eich gril ar gyfer coginio anuniongyrchol ac adenydd gril yn troi yn achlysurol er mwyn bod yn frown yn gyfartal.

3. Er bod yr adenydd yn grilio paratoi'r saws lemwn. Ar fwrdd torri, chwistrellwch ychydig o halen ar y garlleg fachiog a'i chwistrellu at ei gilydd i greu past.

Cynhesu'r olew a'r garlleg mewn padell saws dros wres isel am ychydig funudau i ganiatáu i'r garlleg ddod yn aromatig iawn. Cymysgwch yr olew a'r garlleg gyda'r sudd lemwn mewn padell pobi gwydr (neu bowlen) a'i neilltuo.

4. Pan fo'r adenydd tua 15-20 munud ar ôl (dylai'r amser grilio fod yn awr i awr a chwarter) eu tynnu o'r gril a'u rholio o gwmpas yn y saws lemwn a'u dychwelyd i'r gril. Ar ôl 10 munud arall, trowch yr adenydd gyda'r saws lemwn.

5. Pan fydd yr adenydd yn barod i'w cotio un tro diwethaf gyda'r saws lemwn ac yn eu gwasanaethu cŵn bach.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 860
Cyfanswm Fat 47 g
Braster Dirlawn 12 g
Braster annirlawn 22 g
Cholesterol 228 mg
Sodiwm 11,538 mg
Carbohydradau 33 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 74 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)