Cwpan Cacennau Banana Vegan

Mae ffrwythau, melys, a'u llwytho gyda blas banana, mae'r cwpanau hyn yn berffaith i bartïon neu driniaethau bob dydd. Rydw i wedi gwneud y rhain gyda nifer o frostiadau gwahanol dros y blynyddoedd, o siocled vegan i gnau coco i vanilla i fenyn pysgnau, ac nid wyf wedi mynd o'i le eto! (Pe bai wedi'i wasgu, byddai'n rhaid i mi ddweud mai'r Ffrwydro Siocled Vegan hon yw fy hoff, ond i bob rhyddwr llaeth ei hun!)

Rwy'n credu fy hoff beth am gacennau banana yw bod cymaint o ffyrdd hwyliog o fynd gyda nhw. Maent yn hwyl - felly ewch bananas!

* Mae'r rysáit hon fel y'i hysgrifennir yn addas ar gyfer dietau llaeth a dieteg, ond fel gydag unrhyw rysáit a fwriedir ar gyfer pobl â chyfyngiadau dietegol neu alergeddau, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y cynhwysion ar bob cynhwysyn i sicrhau nad oes cynhwysion sy'n deillio o laeth neu alergenau eraill sy'n berthnasol i chi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350 F. Llinellwch tun melin 12-cwpan gyda leinin cwpan. Mewn powlen fach, gwisgwch y Gwrthodydd Wyau ynghyd a'r dwr poeth nes i chi fynd. Rhowch o'r neilltu.
  2. Mewn powlen gymysgedd o faint canolig, gwnewch y blawd, siwgr, powdwr pobi, soda pobi a halen at ei gilydd i gyd ynghyd. Creu ffynnon yng nghanol y cynhwysion sych. Ychwanegwch y bananas cuddio, margarîn soi di-laeth, hufen sur di-laeth, dyfyniad fanila a chymysgedd Ail-greu Egg i'r ffynnon. Cymysgwch y cynhwysion gwlyb gyda'i gilydd ac wedyn ymgorfforiwch i'r cynhwysion sych nes eu bod yn gyfuno. (Peidiwch â gorbwyso!).
  1. Rhowch y siwmper yn y tun muffin a baratowyd a choginiwch am 25-30 munud, neu hyd nes y bydd y toothpick wedi'i fewnosod i ganol cwpanen yn ymddangos yn lân. Cadwch olwg yn llwyr ar rac oeri gwifren cyn rhewio â Chostio Llaeth Am Ddim o'ch dewis.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 162
Cyfanswm Fat 8 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 15 mg
Sodiwm 277 mg
Carbohydradau 23 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)