Jenn-Air 52,000 Model BTU # 720-0164 Gas Grill - Wedi'i derfynu

Y Llinell Isaf

Mae'r gril hwn wedi'i derfynu. Fe'i disodlwyd gan y Nil Grill 52,000 BTU Jenn-Air (model # 720-0337) .

Mae'r llinell griliau hon wedi bod yn llwyddiannus iawn. Ar gyfer 2006, ail-luniwyd yr uned hon i fynd i'r afael â phroblemau gwres isel, casgliadau drwg a phroblemau cynulliad. Mae'r pris wedi cynyddu i $ 899USD, ond mae'n dal i fod yn bris isel iawn am gril nwy dur di-staen. Mae'r pwyslais ar gyflawni swyddogaeth lawn, yr holl gril nwy dur di-staen wedi cyfyngu ar ansawdd adeiladu cyffredinol.

Er bod hwn yn gril da am bris da, cewch yr hyn rydych chi'n talu amdano.

Safle'r Gwneuthurwr

Manteision

Cons

Disgrifiad

Adolygiad Canllaw - Jenn-Air 52,000 Model BTU # 720-0164 Adolygiad Gas Grill

Yn gyntaf oll y gril hwn yw gril brand siop Lowe. Trwyddedodd yr enw Jenn-Air a llogi Nexgrill o Tsieina i'w wneud. Er bod Lowe wedi gwthio'r enw Jenn-Air, nid oedd ganddynt unrhyw beth i'w wneud gyda'r gril hwn ac nid yw'n ei gefnogi. Darperir cefnogaeth gan Lowe's Stores. Peidiwch â phrynu'r gril hwn oherwydd ei enw.

Mae cefnogaeth ar gyfer y griliau hyn wedi gwella ers i'r griliau hyn gael eu cyflwyno yn 2004.

Wedi dweud hynny, mae hwn yn gril nwy gweddus ar gyfer y pris. Cewch uned dur di-staen cyflawn gyda thri llosgwr pres cast, 52,000 BTU o dan oddeutu 550 modfedd sgwâr o ardal grilio cynradd, llosgydd ochr â 12,000 BTU wedi'i osod ar ochr y cefn a llosgydd pydredd is-goch 14,000 BTU ar y cefn. Tra byddwch chi'n cael y llosgwr, mae'n rhaid i chi dalu ychwanegol ar gyfer y system rotisserie.

Ar yr ochr ychwanegol ar gyfer y gril hwn, mae'r dur di-staen haen ddeuol yn amddiffyn yr edrychiad ac yn lleihau'r gwres allanol, gan ei gwneud yn fwy diogel i'w ddefnyddio. Ni fydd y rhwystr bricsen ceramig o anghenraid yn lleihau'r ffenestri, ond maent yn dosbarthu'r gwres yn dda. Mae graddfa BTU o'r prif losgwyr yn dda, ond yn dal ychydig yn isel. Dylai amserau cynhesu fod yn rhy hir a chewch wres da ar y graenau dur di-staen i'r sear.

Anfantais y gril hwn yw na chaiff ei adeiladu i barhau. Er y byddwch yn cael llawer o flynyddoedd allan ohono, nid wyf yn credu y byddai'n ei wneud i ddeg. Rhoddir llawer o sylw ar ymddangosiad a nodweddion ar gost gwydnwch. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o berchnogion y griliau hyn yn fodlon.

Safle'r Gwneuthurwr