Weber Genesis E-330 Gas Grill

Yn syml, rhowch linell griliau Weber Genesis y gorau y gallwch chi ei brynu yn yr ystod prisiau hyn a thu hwnt. Y pris rhestr yw $ 949 USD, ond fe allwch chi ei chael fel arfer am oddeutu $ 800 USD. Mae'r hyn a gewch gyda'r E-330 yn gril tair llosgwr (ar gael mewn tri lliw), llosgydd ochr 12,000 BTU, a 10,000 BTU wedi'i osod yn fewnol. Mae modelau eraill yn y gyfres hon yn dod heb y llosgydd ochr neu'r llosgydd.

Rydych chi'n penderfynu pa ffurfwedd sy'n gweithio i chi a phrynwch yr hyn sydd ei angen yn unig.

Manteision

Cons

Disgrifiad

Adolygiad Canllaw

Ar gyfer 2011, mae Weber wedi ailddylunio ei linell boblogaidd o griliau Genesis.

Bellach mae'r llosgwyr, a oedd yn arfer rhedeg yn gyfochrog â blaen y gril, gyda rheolaethau ar y bwrdd ochr dde, bellach yn cael eu rhedeg yn berpendicwlar i flaen y gril gyda'r rheolaethau yn y blaen. Yn awr, ar ôl 25 mlynedd, mae gril Weber Genesis yn llawer mwy tebyg i'r holl griliau eraill ar y farchnad, o leiaf cyn belled â bod y cynllun llosgwr yn mynd.

Gan fod We Weber, nid oedd hon yn benderfyniad brech ac ar ôl tair blynedd o ddatblygiad, mae'r gril Genesis newydd yn gril mwy effeithlon.

Yn syml, mae'r gril hwn yn un o'r griliau nwy safonol mwyaf effeithlon ar y farchnad yn ogystal ag un o'r rhai sydd wedi'u hadeiladu orau. Am y pris, nid oes griliau gwell ar y farchnad mewn gwirionedd, ac er bod hwn yn gril nwy sylfaenol, dim-ffrills, mae'n gwneud yr hyn yr ydych ei eisiau, mae'n cwympo'n boeth ac yn gyflym tra'n rhoi'r gallu i chi wneud yn isel, anuniongyrchol grilio .

I wir ddeall y gril Genesis, mae angen i chi edrych y tu mewn i'r blwch tân. Mae'r tri llosgwr yn rhoi dim ond 38,000 o BTUs o dan 507 modfedd sgwâr o ofod coginio neu tua 75 BTU y modfedd sgwâr. Er bod hyn yn isel o'i gymharu â griliau nwy eraill, mae'r Weber Genesis yn fwy effeithlon na'r rhan fwyaf o griliau. Mae'r gostyngiad o BTUs gyda'r dyluniad newydd yn golygu na fydd y gril hwn yn gwresogi i fyny mor gyflym â modelau hŷn. Fodd bynnag, mae ychwanegu'r llosgydd yn yr E-330 yn rhoi tymereddau crafu uwch iddo nag unrhyw Genesis Grill blaenorol .

Yr hyn sy'n gwneud y Weber Genesis E-330 yn amlwg yw ei ansawdd. Gellir gweld y sylw at fanylion sy'n cymryd 3 blynedd i newid y dyluniad llosgi ym mhob rhan o'r gril hwn. Mae hyn yn golygu bod popeth ar y gril hwn yn gweithio (maent mewn gwirionedd yn tân i fyny bob gril cyn iddo gael ei becynnu), ac ers bod gwarant o 10 mlynedd ar bron popeth yn y gril hwn gallwch chi ddibynnu arno i barhau am o leiaf ddegawd a fi yn credu yn hirach.

Mae'r model hwn yn cynnwys llosgydd 12,000 ochr BTU dan orchudd wedi'i osod ar y bwrdd ochr dde a 10,000 BTU anrhegydd. Dim ond llosgwr safonol ychwanegol a adeiladwyd y tu mewn i'r bocs tân rhwng y ganolfan a'r llosgwyr chwith yw'r esgyrnwr hwn. Mae hyn yn cynyddu'r allbwn gwres ar yr ochr hon o'r gril sy'n rhoi gwres dwys i chi ar gyfer eistedd.

Datgeliad: Darparwyd samplau adolygu gan y gwneuthurwr. Am fwy o wybodaeth, gweler ein Polisi Moeseg.