Yr hyn y dylech ei wybod am hufen sur

Pa mor fraster yw hwn?

Mae hufen sur wedi dod yn staple yn y rhan fwyaf o geginau. Fe'i cedwir wrth law i wneud dipiau cyflym, trwchu saws ac, wrth gwrs, i'r top tatws wedi'u pobi. Yn llawer fel iogwrt , mae hufen sur hefyd yn tendro ac yn meddalu nwyddau wedi'u pobi. Ond ydych chi'n gwybod beth yw hufen sur mewn gwirionedd? Er gwaethaf ei phoblogrwydd, nid oes gan lawer o gefnogwyr y bwyd unrhyw syniad o sut y mae wedi'i wneud na beth mae'n cael ei wneud ohono. Gyda'r trosolwg hwn o hufen sur, darganfyddwch bopeth yr ydych chi am ei wybod am y cynnyrch llaeth hwn.

Yn union Beth yw Hufen Sur?

Pan fo bacteria cynhyrchu asid lactig yn cael ei ychwanegu at hufen, mae'n cynhyrchu sylwedd trwchus ychydig, a elwir yn hufen sur. Mae safonau Gweinyddu Bwyd a Chyffuriau yn pwyso na fydd y cynnwys braster menyn yn llai na 18 y cant ar gyfer cynhyrchion wedi'u labelu fel hufen sur.

Gall hufen sur masnachol hefyd gynnwys relinet, gelatin , asiantau blasu, ensymau llysiau, citrate sodiwm a halen. Gwiriwch y label os ydych chi'n dioddef o alergeddau bwyd, neu gwnewch eich hufen sur cartref er mwyn osgoi dod i gysylltiad ag alergen.

Dewisiadau eraill i Hufen Sur Traddodiadol

Mae mathau ysgafnach o hufen sur, a wneir gyda hanner-a-hanner (10.5 y cant o fraster menyn) a llaeth heb fraster ar gael yn rhwydd yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd. Felly, os ydych chi'n gwylio'ch chwistrell ond yn dal i fod eisiau mwynhau'r cynnyrch hwn, dewis fersiwn llai braster neu fwyta swm llai o'r fersiwn uchel o fraster.

Nid yw hufen sur soi yn gynnyrch llaeth ond mae'n gyfnewidiol yn y rhan fwyaf o ryseitiau gyda'r peth go iawn, felly mae'n ddewis arall perffaith ar gyfer llysiau.

Pysgod wedi'u Gweini neu eu Paratoi gydag Hufen Sur

Rydych chi'n gwerthu hufen sur byr os ydych chi yn unig yn ei gysylltu â'r tatws wedi'u pobi. Dyna am fod hufen sur hefyd yn cael ei ddefnyddio fel garnish ar gyfer chili, creision tatws, a platiau o ffrwythau a llysiau. Mae hefyd yn gynhwysyn cyffredin mewn nwyddau pobi, gan gynnwys nifer o brydau melys, megis cwcis, sgons a chacennau.

Ond gellir dod o hyd i'r hufen mewn prydau wedi'u saethu fel coedwwn tiwna ac fe'i defnyddir mewn dresin salad, Stroganoff eidion ac uwd hefyd.

Defnyddir hufen sur yn aml mewn bwyd Mecsicanaidd, yn enwedig ar gyfer nados, burritos a guacamole. Yn El Salvador, mae fritos platanau (planhigion wedi'u ffrio) yn aml yn cael eu gweini â hufen sur.

Er bod hufen sur yn condiment poblogaidd, nid oes ganddi amrywiaeth eang o fanteision iechyd. Mae'n cynnwys 1 y cant o fitamin A a chalsiwm ond dim ond olrhain symiau o fitaminau a mwynau eraill. Fodd bynnag, mae rhai mathau o hufen sur yn cynnwys y bacteria a'r gwystiau a elwir yn probiotegau, sy'n helpu'r broses dreulio.

Llyfrau coginio

Os hoffech wybod mwy am ddefnyddio hufen sur, ewch i'r llyfrau coginio canlynol ac adnoddau ar-lein am ragor o wybodaeth.

Coginio gydag Hufen Sur

Gyda'r adnoddau isod, ewch ati i wella'ch sgiliau coginio trwy ddysgu'r ffordd orau o ychwanegu hufen sur i fwydydd. Yn ogystal, dysgu beth i'w wneud pan fyddwch chi allan o hufen sur ond yn ceisio gwneud pryd sy'n cynnwys y cynnyrch llaeth fel cynhwysyn.

Awgrymiadau ac awgrymiadau hufen sur

Cyfwerth Hufen Sur a Dirprwyon

Ryseitiau Hufen Sur