Kasutera

Mae Kasutera yn gacen sbwng wedi'i wneud o ychydig gynhwysion. Credir bod tarddiad kasutera wedi dod o genhadwyr Portiwgaleg a gyflwynodd losin Ewropeaidd i Nagasaki. Mae'n rysáit i wneud cacen kasutera.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Gorchuddiwch wyneb y tu mewn i badell lwyth mawr neu ddau sosban lwyth bach gyda phapur darnau.
 2. Cymysgwch fêl mewn llaeth cynnes a'i roi o'r neilltu.
 3. Chwisgwch wyau mewn powlen fawr gan ddefnyddio cymysgydd llaw trydan, gan ychwanegu siwgr yn raddol.
 4. Rhowch y bowlen dros ddŵr cynnes mewn powlen fawr arall.
 5. Ymhellach, gwisgwch wyau nes dod yn felyn golau (bron yn wyn).
 6. Cynhesu'r popty mewn 360 gradd F.
 7. Cymysgwch y cymysgedd llaeth a mêl yn y batter.
 1. Ychwanegu blawd wedi'i chwythu yn y bowlen a'i gymysgu'n ysgafn â sbeswla.
 2. Arllwyswch y batter yn y padell dafl a tapiwch y sosban yn ofalus ar y bwrdd i ryddhau unrhyw swigod aer.
 3. Bacenwch ar 360 gradd F am tua 10 munud a throi'r ffwrn i 280-300 gradd F a choginio am tua 40 munud, neu hyd nes y gwneir hynny. I wirio a yw'r cacen yn cael ei wneud, tynnwch y sgwâr bambŵ iddo . Os bydd y sglefryn allan yn lân, fe'i gwneir.
 4. Trowch y sosban wrth ochr yr ochr i lawr ar ddalen neu fflat coginio a thynnwch y sosban o'r kasutera. Tynnwch y papur darnau a chodi'r cacen.
 5. Gwisgwch y gacen gyda lapio plastig a storfa tan y diwrnod wedyn. Mae'n blasu'n well y diwrnod canlynol. Torrwch y kasutera i mewn i dafell 3/4 modfedd o drwch.

"Diolch am sylwadau'r adolygiad. Defnyddiwch bapur croen."

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 145
Cyfanswm Fat 4 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 84 mg
Sodiwm 174 mg
Carbohydradau 25 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)