Model Blaze Nwy 32-Inch Blaze # BLZ-4

Mae'n Got a Lot i Gynnig

Y Llinell Isaf

Prynwch ar Amazon

Mae'r Model Blaze 32-Inch Gas Grill # BLZ-4 yn gril nwy dur di-staen mawr gyda llosgwyr dur di-staen cast a pheirianneg dda. Pris rhesymol, mae hwn yn opsiwn da i'r person sy'n edrych am y steil hwn o gril nwy ond nad yw'n dymuno gwario llawer.

Manteision

Cons

Disgrifiad

Adolygiad Canllaw - Blaze 32-Inch Model # BLZ-4

Mae'r gril hwn, fel llawer o gynhyrchion tebyg, yn cael ei wneud gan Charter Enterprises yn Tsieina.

Mae'r strwythur sylfaenol bron yn union yr un fath ar draws yr holl frandiau gwahanol hyn. Yr hyn sy'n eu gwahanu yw sut y caiff eu ffurfweddu a pha nodweddion y maent yn eu cynnwys. Nodweddir blaze gan losgi dur di-staen cast, system tanio wrth gefn unigryw, a llosgwyr rotisserie safonol ar y modelau llosgwr 4 a 5 (er bod y pecyn rotisserie yn costio ychwanegol).

Mae prif gydrannau'r gril hwn o ansawdd da. Mewn gwirionedd, mae'r tamers fflam ymysg y rhai trwchus a thrymaf yn y diwydiant. Maent yn helpu hyd yn oed y gwres ac fe'u peirianir i barhau'n hwy na rhai ar griliau tebyg. Ychwanegwch at hyn y gellir dibynnu ar y llosgwyr dur di-staen cast a'r cydrannau tu mewn i barhau am flynyddoedd lawer. Mae rhannau corff allanol y model hwn yn 304 o ddur di-staen a dylent gadw eu golwg ers sawl blwyddyn. Fel griliau cetris eraill, mae rhai cydrannau'n 443 di-staen. Mae hyn yn aloi dickel isel (felly yn llai costus), aloi dur cromiwm uchel. Mae ganddi wydnwch ac atyniad 304 o ddur di-staen ond ar bris mwy rhesymol. Yn rhannol oherwydd hyn, mae'r pris ar gyfer y Blaze 32-Inch yn dod yn llawer is na'r griliau dur di-staen cymaradwy.

Rhoddwyd llawer o sylw i fanylion gyda'r gril hwn. Mae system tanio wrth gefn unigryw sy'n ddefnyddiol iawn. Mae'r cod cyfreithiol yn ei gwneud yn ofynnol bod gan bob grît nwy ddull arall ar gyfer goleuo'r llosgwyr nad oes angen i berson gyrraedd y tu mewn gydag ysgafnach. Yn nodweddiadol mae hwn yn wifren fetel metel hir sy'n hongian ar gadwyn ar gefn y gril. Mae gan griliau grid tiwb metel yn y gornel flaen dde sy'n tynnu aer tuag at y llosgwr.

Gan gadw fflam dros agor y tiwb hwn wrth droi ar y llosgwr yn achosi tynnu'r fflam i lawr, gan oleuo'r gril.

Ar wahân i'r nodweddion gwych hyn, mae gan y gril hwn duedd i adael dŵr glaw i mewn i gorff yr uned, gan lenwi'r padell drip. Mae hyn yn gwneud cynnig brys weithiau a gall fod yn aflonyddwch, ond yn sicr nid yw'n un mawr. Gall y gwres, er ei fod yn uchel iawn, fod yn anwastad o flaen y cefn ac o amgylch yr ymylon ochr. Mae hwn yn broblem y mae gan lawer o griliau nwy a griller profiadol wybod sut i ddelio ag ef. Hefyd, er nad yw thermomedrau wedi'u gosod ar y cwfl byth yn fesur cywir o'r gwir goginio mae'n arweiniad da. Mae'r thermomedr ar y gril hwn ond yn darllen math cyffredinol "isel, canolig, uchel".

Mae'r gril hwn ar gael fel mewnosodiad ac mae'n rhan o ystod eang o ategolion, opsiynau cabinet, ac estras.