Taffi Siocled Gwyn Cashew

Mae gan Taffi Siocled Gwyn Cashew flas siwgr llosgi dwfn tywyll sy'n ategu'r cashews salad a siocled gwyn melys. Mae'r siwgr brown a'r tymheredd uchel o goginio yn rhoi blas tynog a chyfoethog i'r taffi sy'n llawer dyfnach na'r toffeau traddodiadol. Mae'r cnau yn ychwanegu crwydro a blasus, ac mae'r siocled gwyn yn ei chysylltu â'i gilydd gyda melysrwydd cyfoethog.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Paratowch daflen pobi trwy ei linio â ffoil alwminiwm a chwistrellu'r ffoil gyda chwistrellu coginio heb ei storio .

2. Rhowch y menyn, siwgr, dŵr, a halen mewn sosban cyfrwng dros wres canolig-uchel. Cychwynnwch nes bod y siwgr yn toddi ac mae'r menyn yn toddi.

3. Rhowch thermomedr candy a pharhau i goginio, gan droi'n aml, nes bod y tymheredd yn darllen 295-300. Unwaith ar y tymheredd cywir, tynnwch y sosban o'r gwres ac ychwanegwch y fanila a 1.5 cwpan o gashews, gan gadw'r gweddill yn nes ymlaen.

Cychwynnwch hyd at ei gilydd.

4. Arllwyswch y candy ar y daflen pobi wedi'i baratoi a'i ledaenu'n haen denau iawn. Gadewch iddo osod ar dymheredd yr ystafell nes ei bod yn hollol galed.

5. Rhowch y siocled gwyn mewn powlen a microdon diogel microdon nes ei doddi, gan droi ar ôl pob 30 eiliad i atal gorbwyso.

6. Lledaenwch hanner y siocled gwyn ar ben y taffi, a'i lledaenu'n haen llyfn, hyd yn oed. Chwistrellwch y brig gyda hanner y cashews sy'n weddill a'u gwasgu'n ofalus i gadw at y siocled. Refrigerate y taffi i osod y siocled, tua 10 munud.

7. Unwaith y byddwch wedi'i osod, cuddiwch y ffoil o gefn y caffi, ei wrthsefyll, a'i ledaenu y siocled gwyn sy'n weddill ar y cefn, gan chwistrellu'r brig gyda chaeadau wedi'u torri. Refrige the candy unwaith eto i osod y siocled gwyn.

8. Unwaith y bydd y siocled yn gadarn, ei dorri'n ddarnau bach afreolaidd â llaw. Os yw'ch tŷ yn weddol oer, gellir storio Tofi Siocled Gwyn Cashew mewn cynhwysydd cylchdro ar dymheredd ystafell. Os yw'n weddol gynnes, mae'n well storio yn yr oergell am hyd at wythnos. Ar gyfer y blas a'r gwead gorau, gwasanaethwch ar dymheredd yr ystafell.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 187
Cyfanswm Fat 11 g
Braster Dirlawn 6 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 17 mg
Sodiwm 60 mg
Carbohydradau 21 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)