Pastrami Burgers

Er gwaethaf yr hyn y gallech feddwl, mae hwn yn hamburger clasurol. Yn ôl y chwedl, dyfeisiwyd y byrger hwn yn Utah. Beth allai fod yn well na byrgyrs sudd, gyda thaenau cynnes ffres o pastrami, caws Swistir, a saws hufenog blasus. Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar burger pastrami, mae'n amser gwneud hynny!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu gril ar gyfer gwres canolig-uchel.
  2. Mewn powlen fawr, cyfuno cig eidion daear, garreg garreg, halen a phupur. Ffurfwch i mewn i bedwar cilfachau maint cymharol a'u rhoi ar dalen becio gyda phapur. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws ei drosglwyddo i'r gril.
  3. Pan gaiff gril ei gynhesu, rhowch gliciau ar grisiau gril. Coginiwch am 4 i 5 munud yr ochr. Rhowch 1/4 o'r pastrami ar bob patty a'r brig gyda chaws Swistir. Coginiwch am 2 i 3 munud ychwanegol, neu hyd nes y caiff y patties eu coginio trwy (165 F) a bod caws wedi toddi drwodd. Diddymwch yn ddidrafferth o'r gril.
  1. I wasanaethu: ychwanegwch letys wedi'i dorri i hanner bwll hamburger, top gyda chopi gorffenedig, ac ychwanegu dollop hael o wisgo Rwsia.
  2. Dwbl neu driphlyg y rysáit os ydych chi'n bwriadu gwasanaethu grŵp mwy. Gellir gwneud gwisgo Rwsia ddiwrnod ymlaen llaw a'i storio mewn cynhwysydd tynn aer yn yr oergell nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio. Bydd cymysgedd yn aros am hyd at 3 diwrnod ar ôl paratoi.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 909
Cyfanswm Fat 59 g
Braster Dirlawn 22 g
Braster annirlawn 18 g
Cholesterol 220 mg
Sodiwm 761 mg
Carbohydradau 18 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 74 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)