Rysáit ar gyfer Siocled Caliente: Siocled Poeth Sbaeneg

Gwyddys bod y Sbaeneg wedi bod yn locos ar gyfer siocled erioed ers iddynt " ddarganfod " yn y Byd Newydd tua 500 mlynedd yn ôl. Fel yn y canrifoedd heibio, heddiw mae siocled poeth cyfoethog yfed Sbaenaidd ar gyfer brecwast, ac mae mor drwchus y gallwch chi sefyll stori arno.

Os mai dim ond y coco poeth rydych chi erioed wedi ei gael yw'r math a wneir gan ddefnyddio amlenni o gymysgedd powdr a dŵr poeth, ni fyddwch yn adnabod y diod hynod gyfoethog a chyfoethog. Mae yna ddwy fersiwn ychydig yn wahanol yma; mae un yn defnyddio siocled llaeth ac mae'r llall yn disodli siocled a siwgr pobi ar gyfer y siocled llaeth. Rhowch gynnig ar y ddau i benderfynu pa well sydd gennych. P'un a ydych chi'n dewis siocled melys neu pobi, mae'r broses bron yr un fath.

Sicrhewch ddefnyddio llwy glân bob tro y byddwch chi'n blasu'r siocled poeth. Gall ensymau o'ch ceg achosi cymysgedd corsen trwchus i ddod yn denau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Arllwyswch y llaeth i mewn i sosban cyfrwng ac ychwanegu'r corn corn.
  2. Chwisgwch i ddiddymu'r corn corn.
  3. Unwaith y bydd y corn corn yn cael ei diddymu, gwreswch y llaeth dros wres canolig nes ei fod yn boils, a'i symud o'r gwres.
  4. Ychwanegwch y sgwariau siocled (naill ai siocled llaeth neu siocled pobi) ar unwaith ac yn dechrau troi nes bod y siocled wedi'i doddi'n llwyr. Os yw'r llaeth yn oeri yn rhy gyflym, rhowch y sosban yn ôl ar y stôf dros wres isel i doddi y siocled.
  1. Os ydych chi'n defnyddio siocled pobi, nad yw wedi'i siwgrio, arllwyswch y siwgr i mewn i'r gymysgedd llaeth siocled a'i droi nes ei fod wedi'i diddymu'n drylwyr. Gwnewch hyn i ffwrdd o'r gwres.
  2. Rhowch y sosban yn ôl ar y stôf dros wres canolig / isel / canolig, gan droi'n araf ond yn gyson. Peidiwch â choginio'r cymysgedd dros wres uchel oherwydd gall achosi iddo fod yn lwmp.
  3. Blaswch y siocled ar gyfer melysrwydd ac ychwanegu mwy o siwgr os oes angen. Dylai'r cymysgedd gynhesu'n gyflym. Cyn gynted ag y gwelwch ei fod yn trwchus, tynnwch y sosban o'r gwres fel na fydd y corn corn yn denau.
  4. Rhowch y siocled poeth yn syth i mewn i gwpanau a gwasanaethu pibellau poeth.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 920
Cyfanswm Fat 57 g
Braster Dirlawn 33 g
Braster annirlawn 16 g
Cholesterol 54 mg
Sodiwm 231 mg
Carbohydradau 78 g
Fiber Dietegol 12 g
Protein 25 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)