Chocolate Tahini Martini

Os ydych chi'n caru'r cyfuniad o siocled a sesame, bydd y coctel hwn yn eich gorfodi i ddod yn ôl am eiliadau. Yn gyffredinol, mae coctel siocled yn llawer o hwyl, ond weithiau gallwn fod mor felys ei fod yn teimlo'n fwy fel eich bod chi'n yfed melys na diodydd i oedolion. Mae'n bwysig haenu'r blasau am gydbwysedd da o melys a chryf. Mae defnyddio blas coffi yn ffordd wych o beidio â gwella'r siocled nid yn unig (hyd yn oed mewn cacennau a nwyddau pobi eraill), ond i dynnu i lawr y siwgr o weirwyr weithiau sy'n glynu. Mae angen ychydig o surop syml ar gyfer melysrwydd a hefyd yn helpu tôn i lawr y blas alcohol llym o'r fodca. Yn ogystal, mae'n gerbyd da i ychwanegu blas anarferol.

Mae sesame a siocled bob amser yn gêm dda mewn pwdinau ac maent yn chwarae yn ogystal â'i gilydd mewn diodydd. Mae ychwanegu llwy fwrdd o tahini plaen (past sesame) i'r syrup siwgr yn ei roi yn flas maethlon gwych yn ogystal â hufeneddrwydd delectable. Os oes gennych rywfaint o'r chwith ar ôl i chi wneud y diodydd, gallwch ei storio mewn jar lidded yn yr oergell am hyd at wythnos. Bydd yn debygol o wahanu ond bydd ysgwyd neu chwistrellu da yn dod â'i gilydd eto.

Yn union fel mae'r siocled a'r sesame'n gweithio'n dda gyda'i gilydd, mae'r ddau'n wych gyda'r sbeisys cynnes o sinamon a sinsir. Mae'r llaeth neu'r hufen yn ychwanegu rhywfaint o gyfoeth ychwanegol a hefyd yn esmwythu'r fodca . Ond addaswch yn ôl eich blas eich hun er mwyn peidio â cholli'r gic alcohol yn llwyr. Dylai coctels gael cic, peidiwch â meddwl?

Daw'r blas siocled yma o creme de cacao sy'n gymysgedd bar cyffredin. Yn yr un modd, mae yna nifer o frandiau coffi cyffredin a fydd yn gweithio ar gyfer y blas coffi sydd ei angen.

Pan ddechreuodd y Mayans yfed siocled, mae'n debyg nad oedd hyn mewn golwg ond byddent bron yn sicr yn cymeradwyo. Dawnsio!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Er mwyn gwneud y surop tahini sbeislyd syml, ychwanegwch y siwgr a'r dŵr i bot a gwres ar fflam cyfrwng hyd nes y bydd y siwgr yn diddymu. Gwisgwch y sinsir y ddaear, y sinamon daear, y past sesame a'r halen nes ei fod yn gyfun. Gosodwch i ffwrdd i oeri.
  2. I wneud y coctel, ychwanegwch y fodca, 2 oz. y surop tahini, llaeth neu hufen, gwirod siocled a gwirod coffi i gysgwr coctel. Llenwch y cysgod gyda rhew a'i roi yn ysgwyd trwm. Arllwyswch i mewn i wydrau coctel oer yn sgleinio'r halen candy crumbled ar y brig.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 605
Cyfanswm Fat 30 g
Braster Dirlawn 17 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 65 mg
Sodiwm 199 mg
Carbohydradau 57 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)