Rysáit Kimchi Carthion ar gyfer Green Onion Kimchee

Mae cylchau kimchi yn mynd yn bell, felly does dim rhaid i chi wneud tunnell i gael kimchi neis wrth law ac yn barod i gael gwared â'ch prydau Corea.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Os yw'r gwyliadau yn dal yn wlyb o'ch golchi, yna eu padio'n sych.
 2. Mewn powlen gymysgedd mawr, arllwyswch saws pysgod dros fagllys, a'u cotio'n dda.
 3. Gadewch eistedd am tua 20 i 30 munud.
 4. Er bod y gwyliadau yn eistedd, mewn saucepot dros gyfrwng, cyfunwch y dŵr a blawd reis melys. Ewch yn ysgafn.
 5. Cynhesu tan bubbly. Trowch y gwres i ffwrdd a'i gadewch.
 6. Gwnewch glud tymhorol o'ch colledion, yr garlleg, a'r sinsir trwy eu cymysgu'n dda gyda'i gilydd.
 1. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch eich past pastio gyda'r hadau kochukaru, sesame, siwgr a finegr. Cymysgwch yn dda.
 2. Pan fo'r past reis melys wedi oeri, cymysgwch hi â'r gymysgedd tymhorol sbri. Cymysgwch yn drylwyr.
 3. Nawr arllwyswch y gymysgedd hapchwarae cyfun hwn dros y craffachau yn y saws pysgod.
 4. Cymysgwch yn drylwyr ac yn ysgafn, gan wneud yn siŵr bod y sarhaus yn cael eu gorchuddio'r saws.
 5. Mewn jar wydr, rhowch y sbarion yn daclus, gan blygu pan fo angen. Ychwanegwch mewn criwiau bach i drefnu.
 6. Gorchuddiwch â'r saws sy'n weddill.
 7. Sgriwiwch ar droad yn rhydd ac eisteddwch ar dymheredd yr ystafell. Gadewch i'r kimchi ferment am ddiwrnodau pâr.
 8. Pan fydd yn barod i'w fwyta, storio yn yr oergell.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 94
Cyfanswm Fat 1 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 513 mg
Carbohydradau 20 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)