Rysáit Olwynion Lliwog Sydyn-Brown

Er bod y winwnsyn hyn wedi eu brownio'n ddwfn ac yn blasus iawn, maent yn wahanol i winwnsyn aeddfed mewn gwead. Maent yn cadw eu siâp ac nid ydynt yn meddalu'n llwyr. Oherwydd nad ydynt wedi eu coginio mor hir, maent hefyd yn cadw blas o winwns cryfach, a chredaf yw hynny'n well ar gyfer brechdanau neu ar ben stêcs neu chops.

Dewiswch winwns melyn ar gyfer y rysáit hwn. Mae cynnwys lleithder is orau ar gyfer y dull coginio hwn; os yw'ch winwnsyn yn uchel mewn lleithder, gwnewch yn siwr eich bod yn dewis padell fawr ac nad ydynt yn dyrnu'r winwns, fel y gall y lleithder anweddu'n gyflym a gall y winwns ddechrau brown yn syth. Os oes angen, gweithio mewn sypiau.

Mae'n ddiddorol gwybod y gwahaniaethau rhwng winwnsyn gwyn a melyn. Bydd y rhan fwyaf o Americanwyr yn mynd tuag at winwnsyn melyn yn awtomatig. Mewn gwirionedd, mae bron i 90 y cant o winwns yn tyfu yn yr Unol Daleithiau yn melyn. Gellir defnyddio'r rysáit hwn gyda bron unrhyw winwnsyn a gallai fod yn hwyl i ddarganfod sut mae pob amrywiaeth yn blasu ar ôl iddynt gael eu brownio'n gyflym.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch y winwnsyn i mewn i hanner dyddiau (neu ddis, os dymunir).
  2. Rhowch banell fawr sawte dros wres canolig-uchel, ac ychwanegwch y menyn neu'r olew. Os ydych chi'n defnyddio menyn, gwreswch nes bod y menyn yn atal ewyn. Os ydych chi'n defnyddio olew, gwreswch nes y bydd yr ysgogwyr olew yn llifo'n hawdd. Rydych chi eisiau cot mawr o fenyn neu olew yn y sosban, felly ychwanegwch fwy os oes angen.
  3. Ychwanegwch y winwnsyn. Chwistrellwch â halen a'i droi i wisgo'r winwns a'r menyn a dosbarthu'r halen.
  1. Coginiwch, y winwns am funud neu ddau heb droi, nes iddynt ddechrau brown. Trowch y winwns fel bod mwy ohonynt yn agored i'r sosban ac yn gadael eistedd am funud arall i hyrwyddo mwy o frown. Trowch y winwns unwaith neu ddwy yn fwy, gan gael cymaint o frown â phosib heb eu llosgi. Pan fyddant yn cael eu brownio'n drylwyr ond yn dal i fod yn rhai cadarn (tua 10 munud fel arfer), diheint y sosban gyda'r seiri, os yw'n defnyddio. Crafwch unrhyw darnau brown o'r sosban a gadewch i'r seiri anweddu bron yn gyfan gwbl.

Mae winwnsyn rhwyddog yn wych ar frechdanau fel y toddi carthion neu mewn cawl winwns Ffrengig.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 45
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 79 mg
Carbohydradau 11 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)