Sut i Storio Llaeth Sych Di-Ffrwd

Ydych chi'n barod? Rwy'n sicr fy mod. Rwy'n hoffi prynu nwyddau pan fyddant ar werth neu yn nhymor ac yn eu storio i'w defnyddio yn ystod y flwyddyn. Rwyf hyd yn oed yn tyfu fy mhherlysiau i sychu a chael gwared arni ar gyfer y gaeaf. Mae'r arfer syml hwn yn arbed llawer o deithiau i mi i'r siop groser, mae'n arbed arian i mi pan fyddaf yn prynu eitemau am brisiau is, ac mae'n sicrhau y bydd bwyd yn y tŷ yn ystod gorsafoedd pŵer, tymhorau ffliw difrifol, neu pan fo'r ffyrdd yn syml yn rhy beryglus i yrru yn ystod y llanast gaeaf.

Dydw i ddim yn credu mewn senario diwedd y byd, ond, fy nghalonrwydd, byddaf yn barod am bob anhwylustod y mae'r tywydd yn ei daflu.

Ar gyfer llawer o frechwyr bara, mae llaeth sych yn elfen hanfodol a ddefnyddir i ddisodli'r cartonau drud o laeth a ddarganfuwyd yn yr iseldledd llaeth y siop groser. Nid yw'r llaeth sych a ailgyfansoddwyd yn cael unrhyw effaith ar flas y bara ac yn sicrhau na fydd llaeth rheolaidd yn mynd i wastraff mewn cartref sy'n dioddef ychydig o laeth i ddim.

Gall storio llaeth sych fod yn broblem i bobl sy'n edrych i'w stocio at ddibenion argyfwng. Fel arfer, mae blychau llaeth sych sydd i'w gweld yn y siop groser yn cael bywyd silff o 1 i 2 flynedd pan gaiff ei gadw mewn amodau delfrydol. Fodd bynnag, mae'n well cadw llaeth sych bocsio mewn cylchdro cyson.

Y gelynion mwyaf o laeth sych yw golau'r haul, tymheredd cynnes, ocsigen, lleithder, a phryfed a chreigenod. Er mwyn mynd i'r afael â'r problemau hyn, mae rhai pobl yn storio eu llaeth sych bocs mewn cynwysyddion plastig glân, bwyd er mwyn cadw llygod, chwilod a lleithder.

Yna mae'r stondinau hyn yn cael eu storio yn y lle mwyaf cynnes, sych y mae'n rhaid i'r cartref ei gynnig.

Peidiwch â storio blychau o laeth sych mewn bagiau sbwriel. Yn y gorffennol, byddai llyfrau storio bwyd yn awgrymu storio cyflenwadau bwyd sylfaenol mewn caniau sbwriel metel, wedi'u gosod gyda bag sbwriel. Mae bagiau sbwriel yn aml yn cael eu trin â phryfleiddiaid a gall y cemegau yn y plastig fynd i'r bwyd.Pan fydd bocs o laeth sych yn agored, storwch y llaeth sych mewn cynhwysydd plastig a'i gadw yn y lle gorau yn eich cegin neu'ch pantri. Am y canlyniadau gorau, storwch y llaeth sych a agorwyd yn eich oergell.

Ar gyfer storio llaeth sych yn yr hirdymor, mae llawer o gatalogau paratoi ar gyfer argyfwng yn gwerthu llaeth sych heb ei saethu yn syth mewn caniau # 10 ac mewn taliadau plastig gradd bwyd. Maent hefyd yn gwerthu llaeth menyn sych mewn pails. Pan gaiff ei gadw ar dymheredd o 70 gradd F neu oerach, gall y cynwysyddion heb eu hagor o laeth sych barhau am hyd at 20 mlynedd, ac maent yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd eisiau ateb hirdymor ar gyfer storio llaeth sych.