Cacen Dump

aka Cobblers Hawdd

Gelwir Cacennau Dump Cacennau Dump oherwydd bod y cynhwysion yn cael eu "dipio" yn llythrennol yn y sosban pobi. Nid oes angen cymysgu neu gymysgu powlen. Mae pobl yn cael eu chwythu gan y blas a'r gwead er nad ydynt hyd yn oed yn gwybod eu bod yn cael eu gwneud gyda chymysgedd cacennau . Rydw i mewn gwirionedd wedi cael Cacen Dump wedi ei roi i mi mewn bwyty. Maent yn ei alw'n Gourmet Peach Cobbler . (Ha! Ni allent fwlio i mi.) Yn wir, mae Dump Cacen yn aml yn cael ei ddryslyd gyda cobwyr, oherwydd ei fod yn bwdin ffrwythau wedi'u pobi gyda chriben.

Yn nodweddiadol, mae Cacennau Dump yn cael eu pobi mewn padell beicio 13 modfedd mewn 9 modfedd arllwys. Rhoddir un neu ddau o ffrwythau gwahanol ar waelod y sosban. Mae cymysgedd cacennau sych wedi'i chwistrellu dros yr haen ffrwythau. Mae menyn wedi'i chwympo yn cael ei sychu ar ben y gymysgedd cacennau sych. Mae nifer o ryseitiau cacen tocyn yn galw am gnau wedi'u torri i gael eu gwasgaru dros y brig. Weithiau mae coconut yn cael ei ychwanegu hefyd. Nid oes angen tostio'n ysgafn ar y naill na'r llall o'r rhain. Byddant yn cael eu tostio tra bod y gacen yn gadael pobi. Mae rhai ryseitiau yn galw am i'r cynhwysion gael eu pwyso i mewn i'r sosban. Wedi'r holl gynhwysion yn y sosban, fe'i pobi o 45 munud i awr.

Gellir cyflwyno cacen tocyn poeth neu oer gyda chwipio neu hufen iâ neu hebddo. Y rhan fwyaf o'r amser, mae'n well gen i fy cacennau golchi yn cael eu gweini'n gynnes gydag hufen iâ. Er bod ychydig o apêl i'r gwead oergell. Gellir storio'r gacen golchi dros ben am ychydig ddyddiau yn yr oergell.

Gellir ei rewi hyd at dri mis. Dadansoddwch y gacen dympio wedi'i rewi yn yr oergell. Ailgynhesu cacen torth oergell yn y microdon am 30 eiliad. Cadwch ychwanegu 10 eiliad nes cyrraedd y gwres a ddymunir.

Cacen Daclus Aka Dump
Dyma'r cacen golchi cyntaf a wnes i erioed. Fe'i gwneir gyda pîn-afal tun a llenwi cnau ceirios, sydd â chnau coco a chnau.Clogwr Peach Hawdd
Mae'r rysáit hon yn union fel yr oedd y bwyty hwnnw'n galw Gourmet Peach Cobbler.

Cacen Dump Peiriant
Gwneir yr un hwn gyda pherson tun a sinsir daear.

Cacen Dump Pwmpen
Wedi blino cerdyn pwmpen yn Diolchgarwch? Rhowch gynnig ar y Cacen Pumpkin Dump hwn. Mae'n anhygoel ac yn sbeislyd iawn gyda llawer o sbeisys fel nytmeg, sinsir a chlogau daear.

Cacen Defaid Apple
Defnyddir afalau ffres yn y rysáit cacennau dympio hwn.

Siaradwr Llus Hawdd
Llusen ffres ynghyd â siwgr a sudd lemwn yn gwneud y rysáit hwn ar gyfer Easy Blueberry Cobbler.