Y 8 Set Best Knife i Brynu yn 2018

Siopiwch am y setiau cyllell gorau ar y farchnad ym mhob ystod pris

Mae'r holl gyllyll yn cael eu creu yn gyfartal, dde? Wel, nid yn union. Nid yn unig mae amrywiaeth o gyllyll ar gyfer pob tasg yn eich cegin, ond mae yna lefelau o wahanol lefelau ar gyfer pob math o lafn. Pan fyddwch chi'n siopa am osod cyllell neu gyllell newydd, dylai cywirdeb, gwydnwch, rhwyddineb triniaeth fod ar eich rhestr wirio. Yn ddelfrydol, nid ydych eisiau cyllell sydd yn eich cyllideb, nid oes angen ei gywiro'n gyson, ac mae'n teimlo'n dda yn eich llaw.

Os ydych chi'n gogydd prin, mae hyblygrwydd yn eich repertoire offeryn cegin yn hanfodol. Gall llafn cudd cyllell paring gyflymu amser cynhwysion cynhwysion llai, tra gall cyllyll cogydd mwy o faint gymryd hyd yn oed y cigoedd anoddaf i'w dasglu. Mae'r holl gyllell yn ein rhestr yn cynnwys y tri nodwedd sylfaenol - cyllell y cogydd, cyllell paring, a chyllell bara serrated, ynghyd â rhai eraill yn dibynnu ar y set. Er nad yw setiau cyllyll yw'r dewis gorau i bawb, maen nhw yn eitemau cofrestriad gwych neu anrhegion cartrefi i'r rhai sy'n stocio eu cegin gyntaf. Y chwe set hyn yw'r gorau y mae'n rhaid i'r farchnad eu cynnig.