Cacen Pound Lemon Lemon gyda Rysáit Syrup Citrus

Mae lemonau Meyer yn ffrwythau hardd. Yn wreiddiol yn Tsieina, credir bod lemonau Meyer yn groes rhwng llwynau a gorlannau Mandarin. Maent ychydig yn fwy melyn na lemonau rheolaidd. Maent yn gweithio'n wych yn y gacen buntiau blasus hon.

Mae'r tocyn llaith hwn yn cynnwys gwead mochyn rhyfeddol ac yn siŵr ei bod yn hoff am gariad lemwn. Hyd yn oed os nad ydych chi'n fanatig lemwn, mae hwn yn gacen wych sy'n hawdd ei baratoi, maddau yn y ffwrn, ac mae'n mynd yn berffaith gydag amrywiaeth fawr o gyfeiliannau - hufen chwipio, saws siocled, ffrwythau ffres, sorbets neu hufen iâ, mêl !

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Cacen Pound Lemon Lemon

  1. Cynhesu'r popty i 350 ° F. Gwisgwch fwydlen 9-x-5-modfedd o fwyd.
  2. Gorchmynnwch y lemwn: Yn gyntaf, croenwch y zest o 4 lemon Meyer i mewn i bowlen. Torrwch y topiau a'r gwaelod oddi ar y lemwn. Rhowch y pen draw i fwrdd torri ac, yn dilyn cromen y lemwn, trowch oddi ar y croen a'r pith allanol sy'n weddill. Dros y bowlen gyda'r zest, torrwch y segmentau i ffwrdd o'r bilen a gadewch y cnawd i mewn i bowlen. Tynnwch unrhyw hadau a gwasgu'r holl sudd y gallwch ei gael allan o'r ffrwythau i'r bowlen. Defnyddiwch fforc i dorri'r lemwn i ddarnau llai.
  1. Rhowch y menyn a'r siwgr i mewn i fowlen gymysgu a'i guro nes ei fod yn ffyrnig. Ychwanegwch yr wyau un ar y tro. Ychwanegwch y gymysgedd sudd lemon a sudd lemwn. Cymysgwch am 1 munud. Bydd yn edrych yn gytbwys ond mae hynny'n iawn.
  2. Sifrwch y blawd, powdr pobi a halen i bowlen. Cymysgwch gyda'ch gilydd.
  3. Ychwanegwch yr holl gymysgedd blawd i'r cymysgedd gwlyb. Curo'n ofalus nes bod y blawd wedi'i ymgorffori yn unig. Peidiwch â gorbwysleisio.
  4. Trosglwyddwch i fagennen borth a gosodwch yn y ffwrn. Gwisgwch am 65 i 75 munud nes bydd y toothpick wedi'i fewnosod yn dod yn lân. Edrychwch ar y gacen yn achlysurol ac os yw'n mynd yn rhy frown, rhowch ddarn o ffoil dros y brig. Tynnwch y ffwrn a'i gadael i oeri mewn padell. Ar ôl 30-45 munud, redeg cyllell o amgylch ymyl y padell a throi'r cacen allan i rac i orffen.

Gwnewch y Syrws Citrus

  1. Mewn pot saws bach, ychwanegwch y sudd lemwn Meyer, siwgr, menyn a halen. Dewch i fudfer. Cychwynnwch nes bod siwgr yn diddymu, yna tynnwch o'r gwres.
  2. Tynnwch rai tyllau ym mhen uchaf y cacen bunt gyda sgwrc. Torrwch y surop sitrws dros y gacen. Gallwch chi oeri unrhyw surop dros ben mewn cynhwysydd dan orchudd.

I Gwasanaethu

  1. Gadewch y cacen yn oer yn llwyr cyn torri. Torrwch yn ddarnau trwchus o 1 modfedd. Gweini gyda hufen chwipio, hufen iâ, jam, neu aeron ffres.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 518
Cyfanswm Fat 29 g
Braster Dirlawn 17 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 178 mg
Sodiwm 388 mg
Carbohydradau 62 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)