Rysáit Cacennau Haen Mascarpone Lemon

Mae'r crynod yn arbennig o neis mewn cacennau. Dyma bwdin hyfryd sy'n rhan o gacen, yn rhannol. Mae'r haenau wedi'u tyfu â surop lemon gyda hufen lemon a mascarpone blasus rhwng.

Mae lemonau Meyer yn ychwanegu blas arbennig, ond bydd lemonau rheolaidd yn gweithio'n iawn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Offer

Pansen Cacennau Round 9 o 1/4-modfedd wedi'u Lleihau â Phresglyn Criben, Clwsh Crwst, Spatwla Cychod Bach , Spatula Iau, Bag Trwsyn Wedi'i Glymu â Thyn Seren 1/2 modfedd

  1. Cynhesu'r popty i 375 ° F. Rhoi raciau ffwrn yn y trydydd isaf a'r rhannau uchaf o'r ffwrn.
  2. Gwnewch y cacennau sbwng : Rhowch y melynau wy a 7 llwy fwrdd o'r siwgr yn y bowlen o gymysgedd stondin sydd wedi'i osod gyda'r atodiad chwistrell a'r chwip ar gyflymder uchel nes bod y gymysgedd yn drwchus ac yn ysgafn iawn, o 4 i 5 munud. Gosodwch o'r neilltu tra byddwch chi'n chwipio'r gwyn wy .
  1. Mewn powlen glân gydag atodiad pysgod glân, chwipiwch y gwyn wy ar gyflymder canolig i frigiau meddal . Gyda'r cymysgydd yn rhedeg, ychwanegwch y 7 llwy fwrdd o siwgr sy'n weddill yn raddol a pharhau i guro nes bod y gwynwy wy yn dal copiau cadarn . Plygwch un rhan o dair o'r gwynwy wyau i mewn i'r melynau wedi'u curo, yna sipiwch hanner y blawd dros y brig ac yn ei blygu ynddi. Ailadroddwch. Plygwch yn y olaf o'r gwyn wy nes nad oes unrhyw streiciau gwyn yn aros.
  2. Rhannwch y batter yn gyfartal rhwng y parcenni a baratowyd am 18 i 22 munud, nes bod y brig yn euraidd, yn gadarn i'r cyffwrdd, ac mae darn o dannedd wedi'i fewnosod i'r ganolfan yn dod allan heb fraster. Tynnwch o'r ffwrn a'i osod ar rac i oeri yn llwyr.
  3. Gwnewch y surop lemwn : Rhowch y siwgr a'r dŵr mewn sosban fach a gwres, gan droi weithiau, nes bod y siwgr wedi'i diddymu'n llwyr ac mae'r hylif yn glir. Tynnwch o'r gwres a'i oeri yn llwyr. Cychwynnwch yn y sudd lemwn.
  4. Gwnewch y llanw mascarpone: Rhowch yr hufen a'r siwgr mewn powlen a chwip i frigiau meddal. Rhewefrwch. Rhowch y mascarpone ac un cwpan o gongl lemwn mewn powlen a'i droi nes ei gymysgu - dylai fod yn gyson pwdin. Plygwch yn ysgafn yn yr hufen chwipio nes bod y gymysgedd yn homogenaidd ac yn drwchus. Os bydd y gymysgedd yn dod yn orlawn, bydd yn edrych yn grainy neu'n gwahanu. Os yw hyn yn digwydd, cymerwch sawl llwy fwrdd o hufen gyda sbatwla rwber-droi nes y bydd y gymysgedd wedi'i chwistrellu eto.

Wedi'i ailargraffu gyda chaniatâd The Art and Soul of Baking gan Cindy Mushet (Andrews McMeel, 2008).

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 440
Cyfanswm Fat 22 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 131 mg
Sodiwm 245 mg
Carbohydradau 55 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 9 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)