Casinau Selsig

Naturiol yn erbyn Synthetig, yn ogystal ag Opsiynau Eraill

Mae dolenni selsig yn gymysgedd o gig daear, braster, sesni, ac weithiau'n cael eu llenwi, sy'n cael eu pacio mewn casio ac yna'n cael eu clymu neu eu troi ar gyfnodau i greu cysylltiadau unigol. Yn draddodiadol, mae selsig cyswllt yn cael ei stwffio mewn casinau naturiol a wneir o gonestig anifeiliaid, ond mae casinau artiffisial hefyd ar gael ar y farchnad. Y dyddiau hyn mae'r rhan fwyaf o selsig masnachol yn defnyddio casinau synthetig. Cyn i chi wneud eich cysylltiadau selsig eich hun - neu os ydych am wybod beth rydych chi'n ei fwyta - dysgu am y gwahaniaethau rhwng casinau naturiol a artiffisial.

Casings Naturiol

Efallai y dechreuodd y casgliad naturiol tua 4,000 o gontract lle cafodd cig wedi'i goginio i stumog geifr, ond heddiw gwneir casinau naturiol o'r submucosa, haen (sy'n cynnwys colgengen sy'n digwydd yn naturiol) o golt anifail fferm. Daw'r coluddion yn bennaf o foch, gwartheg, geifr, defaid, ac weithiau ceffyl. Mae'r dull hwn o selsig amgáu wedi bod o gwmpas ers canrifoedd - er bod peiriannau wedi disodli'r angen i lanhau'r coluddion â llaw cyn eu defnyddio - a'r unig ffurf casio y gellir ei ddefnyddio mewn cynhyrchu selsig organig.

Manteision y casin naturiol yw blas ac apêl weledol. Oherwydd bod y casin naturiol yn anadlu, mae'n arwain at fwyfwy dyfnach a chyfoeth yn y selsig - gall y blasau ysmygu a choginio fynd drwy'r casio a chwythu'r cig. Ac oherwydd bod y casingsau i gyd yn naturiol, mae'r selsig yn naturiol iawn, gan fod rhywfaint o afreolaidd o ran siâp a maint.

Casings Synthetig

Gellir gwneud casinau selsig artiffisial o ddeunyddiau fel collagen, cellwlos a phlastig ac efallai na fyddant bob amser yn fwyta. Mae casinau collagen wedi bod o gwmpas yr hwyaf ac yn cael eu cynhyrchu o golagen anifeiliaid, yn bennaf o'r cudd gwartheg a moch. Weithiau mae'r esgyrn a'r tendonau wedi'u cynnwys, a gellir gwneud y casings o ddofednod a physgod hefyd.

Mae dewis rhad, casinau collagen yn haws i'w defnyddio na chasgliadau naturiol gan eu bod yn darparu gwell pwysau a rheolaeth maint y selsig.

Gwneir casinau cellwlos o viscose, deunydd sy'n cynnwys y swlwlos o fwydion pren neu leinin cotwm (y ffibrau sy'n glynu wrth y hadau cotwm wedi eu gwahanu o'r cotwm). Mae'r casinau hyn yn gryf ac yn drylwyr, ac yn dreiddio i ysmygu; maen nhw'n cael eu diffodd ar ôl coginio. Nid yw casinau plastig yn bwytadwy, ac oherwydd eu bod yn anhydraidd, maent yn cael eu defnyddio ar gyfer cynhyrchion nad ydynt yn ysmygu, yn cynhyrchu cynnyrch uchel.

Mae rhai casinau artiffisial yn mynnu bod dŵr tap poeth yn cael ei ddefnyddio cyn ei ddefnyddio, ac mae angen ei gylchu â chyllell cyn ei stwffio i ddileu pocedi aer. Manteision defnyddio casinau synthetig yw eu cryfder a'u gwisgdeb.

Casings Amgen

Os nad oes gennych fynedfeydd naturiol neu artiffisial, neu ddim ond am eu defnyddio ond sy'n dal i fod eisiau gwneud cysylltiadau selsig, gallwch wneud casinau o stribedi o gerrig. I ffurfio casings tua 1 1/2 modfedd mewn diamedr, torri stribedi tua 6 modfedd o led a 16 modfedd o hyd. Plygwch hyd at ymylon a phwytho at ei gilydd i ffurfio tiwbiau.

Os na wnewch chi ddefnyddio casings o gwbl, gallwch barhau i ffurfio dolenni trwy dreiglu'r cymysgedd mewn ffoil neu lapio plastig ac oeri tan yn gadarn.

Bydd angen i chi ychwanegu rhwymwr (briwsion bara, crynhoad protein soi, ac ati) i'r gymysgedd selsig, fel arfer rhwng 5 a 10 y cant o'r cymysgedd, i gadw'r cig rhag gwahanu wrth goginio.