Cynghorau a Chynghorion Cook Peach

Mae croen peach yn cael ei dynnu'n hawdd trwy lledaenu

Mae blasogion yn flasus yn cael eu bwyta'n ffres o law, ond maent hefyd yn wych mewn prydau wedi'u coginio, yn melys a sawrus.

• Cobbler, pie, a Melba yw'r seigiau mwyaf adnabyddus sy'n defnyddio chwistrellau. Cafodd Peach Melba ei chreu gan y ffug Ffrengig coffi yn anrhydedd y gantores opera Awstralia Nellie Melba. Mae'r rysáit melba sylfaenol yn cynnwys hanner y pysgodyn wedi'i bacio mewn syrup, hufen iâ fanila, ac wedi'i addurno â phiwîn mafon.

Mae'r rysáit hon wedi'i addasu i'w ddefnyddio gyda llawer o wahanol ffrwythau. Mae defnyddiau poblogaidd poblogaidd eraill yn cynnwys jeli, jam, hufen iâ, lledr ffrwythau, gwirod, a brandi.

• Er bod y croen diflas yn berffaith bwytadwy, mae'n dod yn anodd wrth goginio. I gael gwared â'r croen, gwisgwch y dŵr mewn berw am un munud ac yna'n syth i mewn i ddŵr oer i roi'r gorau i'r broses goginio. Dylai'r croen lithro'n hawdd. Peidiwch â gadael iddynt drechu yn y dŵr.

• Gellir gosod nectarinau, bricyll , eirin , pluon, ceirios , neu mango ar gyfer chwistrellau yn gyfartal yn y rhan fwyaf o ryseitiau.

• Bydd cnawd y bysgodynnau yn tywyllu gyda'u hamlygiad i aer, felly rhaid eu coginio neu eu bwyta ar unwaith wedi eu torri neu eu trin ymhellach. Gellir adfer y tywyllo trwy dorri'r darnau torri mewn sudd asidig o sitrws neu binafal , naill ai wedi'i wanhau â dŵr neu gryfder llawn. Ar gyfer prydau melys, efallai y byddai'n well gennych chi ddefnyddio pîn-afal neu sudd oren fel yr asid yn hytrach na'r lemwn neu'r sudd yn fwy tart.

Ar gyfer prydau blasus, lemwn neu galch fel arfer yw'r dewis.

• Bydd golchi chwistrellau yn cael gwared ar y rhan fwyaf o'r ffug.

• Mae caws Ricotta , caws mascarpone a chigoedd wedi'u halltu i gyd yn cael eu paratoi'n ardderchog gyda chwistrellau. Ar gyfer pwdin syml, eto, rhowch gynnig ar hufen iâ ffa vanilla gyda phigoglysau wedi'u sleisio a chwistrellu hael Grand Marnier neu liwur oren.

Mwy am Peaches:

Dewis a Storio Peach
• Cynghorion coginio Peach
Amrywiaethau Peach
Cyfwerthion Peach a Dirprwyon
Lleferogon ac Iechyd

Legend Peach a Lore

Llyfrau coginio

Ffrwythau Cerrig: Cherios, Nectarinau, Bricyll, Eirin, Peysog
Ffrwythau Chez Panisse
Canllaw Gwraig y Ffermwr i Ffrwythau Aeron Fabelig
Llyfr Coginio Marchnad Ffermwr Plaza San Francisco Ferry
Mwy o Llyfrau Coginio