Sut i Glân Madarch

Pam Llai Mwy Pan Daw i Glân Madarch

Dywedwyd wrthym am flynyddoedd i beidio â glanhau madarch gyda dŵr, y bydd eu hansawdd sbwng yn amsugno'r hylif ac yn gwneud y madarch yn blodeuo ac yn flin. Ond ar ôl llawer o arbrofion gan nifer o gogyddion arbenigol, profwyd bod madarch yn amsugno dim ond ychydig iawn o ddŵr pan fydd yn agored. Ac, mewn gwirionedd, mae madarch yn cynnwys 90 y cant o ddŵr, felly ni fydd swm llai bach ychwanegol yn gwneud unrhyw wahaniaeth.

Gall pob math o madarch gael ei lanhau fel hyn, ac eithrio mwy o rai sydd angen i chi eu glanhau â brwsh. Mae hyn yn newid bywyd, yn iawn? Peidiwch â difetha mwy na gwthio pob madarch un wrth un!

Sut i Glân Madarch

Mae ymadrodd, "Mae angen cawod, nid bath," meddai madarch, "mae'n golygu ei bod orau peidio â chludo madarch newydd ond yn hytrach i rinsio neu eu dofio'n gyflym mewn dŵr. Gallwch eu rhoi mewn colander dan ddŵr sy'n rhedeg oer, gan ysgwyd y strainer i symud y madarch o gwmpas a rhyddhau'r baw.

Dull arall yw gosod y madarch mewn powlen o ddŵr a'u taflu o gwmpas hyd nes y gwelwch yr holl faw yn dod o'r madarch ac yn mynd i mewn i'r dŵr. Dim ond ychydig eiliad y dylai hyn ei gymryd. Yn syth ar ôl hynny, rhowch y madarch ar dywel ac yna'n sychu'n sych gan ddefnyddio tywel arall.

Pa bynnag ddull rydych chi'n ei ddewis, dylid gwneud y rinsin neu'r llall yn iawn cyn i chi gynllunio coginio'r madarch.

Os ydych chi'n draddodiadol (neu ddysgwr preswyl), gallwch barhau i lanhau'ch madarch gyda brwsh neu dywel papur. Gan fod madarch sydd ar gael yn fasnachol yn cael ei dyfu mewn cyfrwng anffafriol , buddsoddi mewn brwsh madarch meddal a dim ond brwshio i ffwrdd unrhyw fwyd sy'n clymu. Os nad ydych yn ymddangos yn gwneud llawer o gynnydd, chwiwch nhw gyda thywel papur llaith.Wrth baratoi madarch ar gyfer rysáit, nid oes angen eu peidio. Mewn gwirionedd, mae madarch plygu yn nullio'r rhan fwyaf o'u blas. Yn syml, trowch oddi ar unrhyw lefydd difrodi a choesau anodd neu fraich.

Byddwch yn ymwybodol bod halen yn rhyddhau'r dŵr mewn madarch, felly, wrth goginio, barnwch y defnydd o halen yn unol â hynny ar gyfer eich rysáit arbennig.