Cwcis Sweater Nadolig

Chwilio am ffordd i gymryd y Blaid Sweater Nadolig Braidd hwnnw i'r lefel nesaf? Wel, edrychwch ddim ymhellach, oherwydd ein bod wedi'ch cwmpasu â'n Cwcis Sweater Nadolig Braidd! Nid yn unig y maent yn hwyl i'w gwisgo, ond maen nhw hyd yn oed yn fwy o hwyl i'w fwyta!

Mae'r dyluniad yn haws nag yr ydych chi'n meddwl pan fyddwch chi'n defnyddio taenelliau gwyliau ac eicon cacennau i greu'r gwahanol gynlluniau "hyll". Os ydych chi'n addurnwr cwci talentog, gallwch hefyd ddefnyddio addurniadau brenhinol , fondant neu addurniadau eraill i wella'r dyluniadau siwmper. Er mwyn gwneud eich bywyd yn haws, dewiswch un neu ddau o liwiau i lifogi'r cwcis. Gallwch fynd ychydig yn wyllt a defnyddio gwahanol liwiau ar gyfer yr addurniadau eicon . Bydd yn arbed llawer o amser i chi a byddwch yn dal i gael cwcis addurnol o hyd!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Menyn hufen, siwgr, zest oren a fanila yn drylwyr. Ychwanegwch yr wy a'r curiad gyda chymysgydd llaw naill ai, neu gymysgydd stondin, hyd nes y bydd yn ysgafn ac yn ffyrnig.
 2. Mewn powlen ar wahân, sidiwch y cynhwysion sych at ei gilydd. Yna cyfunwch â chymysgedd hufen, yn ail gyda'r llaeth.
 3. Rhannwch y toes yn ei hanner a rhowch bob hanner mewn bag plastig i olchi yn yr oergell am o leiaf awr.
 4. Rhowch y toes i mewn i daflenni 1/3 modfedd. Torrwch siapiau a'i osod ar daflenni cwcis wedi'u rhewi ar leinin. Bydd angen i chi bobi y cwcis mewn llwythi a gallant ail-roi'r sgrapiau i daflen arall.
 1. Pobwch yn 375 F am oddeutu 6 munud. Peidiwch â gadael i'r cwcis fod yn frown.
 2. Er bod cwcis yn pobi, cymysgwch siwgr powdr, dŵr, gwyn wy a fanila ar uchder am tua 10 munud. Eicon ar wahân i ddwy bowlen. Ychwanegwch tua 1 llwy fwrdd o ddŵr i un bowlen a 3 llwy fwrdd i'r llall.
 3. Lliwiwch y ddau frostiadau yn y lliw o'ch dewis neu eu gadael yn wyn. Rhowch frostings i mewn i boteli gwasgu ar wahân.
 4. Ar ôl i'r cwcis gael ei oeri, ymylwch y cwcis gyda'r rhew trwchus. Llenwch y canolfannau gyda'r rhew yn deneuach, gan ddefnyddio toothpick i ledaenu'r eicon drwy'r ffordd i'r ymyl.
 5. Dywwch y cacen vanilla sy'n rhewi i wahanol liwiau o'ch dewis a'u rhoi mewn bagiau pibio. Efallai na fyddwch chi'n defnyddio'r holl frostio. Mae'n dibynnu faint o addurniadau rydych chi'n eu ychwanegu at bob cwci!
 6. Ar ôl y frostio sylfaen wedi caledu ar y cwcis, defnyddiwch y frostio cacen vanilla i ychwanegu addurniadau i'r cwcis. Defnyddiwch wahanol awgrymiadau pipio i greu'r gwahanol gynlluniau. Defnyddiwch y dail blodau i wneud y torch a'r dyluniad coed, a phyt bach ar gyfer twll i greu streipiau a chwistrellau. Ychwanegwch wahanol ddarnau gwyliau tra bod y rhew yn dal yn wlyb.
 7. Caniatewch y cwcis i orffen caledu a gwasanaethu!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 393
Cyfanswm Fat 18 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 71 mg
Sodiwm 240 mg
Carbohydradau 58 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)