Mathau o Couscous

Reis ar y naill ochr a'r llall a orzo! Mae Couscous yn dod o hyd i'w ffordd yn ôl i'r brif ffrwd ledled y byd. Pe bai reis a pasta yn cael eu rhoi, couscws fyddai'r plant. Mae'n hawdd ac yn hawdd ei wneud a'i flasu gyda bron unrhyw ffrwythau, llysiau, cig, bwyd môr, llysieuyn neu sbeis y gallwch chi ei ddychmygu.

Amrywiaethau Couscous

Couscous Moroco : Mae grawn bach o semolina tua thri gwaith maint grawn cornen. Mae'r math hwn yn coginio'n gyflym iawn.Couscous Israel : Mae'r pellenni semolina hyn yn ymwneud â maint popcornen a byddant yn cymryd llawer mwy o amser i goginio. Fel arfer, caiff y math hwn ei stemio yn y dull coginio hir traddodiadol.

Couscous Libanus : Yn fwy na cwscws Israel, mae'r pelenni â starts yn ymwneud â maint y pys bach. Coginiwch yn hir ac yn araf.