Top 10 Cynhwysion Hanfodol Indiaidd Gorllewinol

Eitemau Pantry ar gyfer Coginio Caribïaidd

Mae yna rai cynhwysion y gellir eu canfod ym mhob cegin yn y Caribî. Fodd bynnag, mae amrywiadau yn dibynnu ar y dylanwad diwylliannol ar wledydd unigol. Er enghraifft, yn Jamaica, Guyana a Trinidad a Tobago, byddai cynhwysyn hanfodol yn bowdwr cyri; ar gyfer gwledydd eraill, dail bae a pasta sych yn rhaid.

Mae'r rhestr gynhwysion ganlynol, fodd bynnag, yn dod o hyd ym mhob cegin o Orllewin Indiaidd waeth beth fo'i wedd. Mae'r cynhwysion hyn ar frig y rhestr siopa; Dyma'r cynhwysion sy'n rhoi blas unigryw i'r bwyd ac yn darparu'r allwedd i lawer o brydau eiconig Gorllewin Indiaidd.