Pieces Cantaloupe wedi'u Grilio

Mae hwn yn bwdin ffrwythau gril ysgafn ac adfywiol. Gallwch chi wasanaethu hyn gyda hufen iâ fanila neu sorbet aeron. Y tro i grilio melon yw ei wneud yn boeth ac yn gyflym. Dim ond munud neu ddau y bydd angen y dysgl hon arnoch a dyma'r pwdin berffaith ar gyfer unrhyw goginio neu barti.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Cynhesu gril ar gyfer gwres uchel.

2. Torrwch y cantaloupe i mewn i giwbiau 2 modfedd a llithro ar sgriwiau, tua 4 darn bob sgerc.

3. Cyfuno mêl, menyn, sinamon a siwgr brown mewn sosban. Wedi toddi, cymysgwch brwsio i cantaloupe.

4. Rhowch sglefrynnau ar groen wedi'i oleuo'n dda. Coginiwch dros wres uchel am 1-2 munud yr ochr. Tynnwch o'r gwres a'i weini gydag hufen iâ a saws menyn mêl sy'n weddill.

5. Rewarm saws menyn mêl os oes angen.