Rysáit Bara Amish Tatws

Mae'r Amish yn gwneud rhai o'r bara gorau yn yr Unol Daleithiau. Efallai y bydd y bara tatws Amish hwn yn cymryd amser i baratoi, ond mae'n hawdd ei wneud. Tra'n aros am y bara i ddatblygu ei flas a'i gynyddu, gallwch fynd â'ch diwrnod, rhedeg negeseuon a gweithio yn eich swyddfa.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Yn y bore, berwiwch y tatws nes eu bod yn feddal. Diffodd hylif, gan arbed 1 cwpan o'r dŵr tatws ar gyfer y bara. Mashiwch y tatws. Rhowch y neilltu am 30 munud neu hyd yn oed yn fraster.
 2. Mewn powlen fawr, cymysgu tatws mwnsh, dŵr tatws, dŵr a burum. Ychwanegwch siwgr a halen. Stir. Ychwanegu 3 chwpan o blawd bara a chymysgu'n dda. Ychwanegwch y blawd sy'n weddill yn araf, digon o flawd i wneud toes sy'n dilyn y llwy o gwmpas y bowlen. Trowchwch y toes i arwyneb ysgafn a chliniwch am 8 munud, gan ychwanegu mwy o flawd yn ôl yr angen nes bod y toes yn feddal ac yn llyfn i'r cyffwrdd. Rhowch toes mewn powlen enaid mawr. Trowch y toes drosoch mewn powlen fel bod y brig hefyd wedi'i ysgafnu'n ysgafn. Gorchuddiwch â brethyn glân a gadewch i chi godi mewn lle cynnes, di-drafft am 1 awr neu hyd nes ei dyblu mewn maint.
 1. Punchwch y toes . Trowchwch y toes i fwrdd ysgafn a chliniwch am 8 munud neu nes bod y swigod allan o'r bara. Siâp i mewn i dart bara. Gosodwch baw i mewn i bara bara 9 x 5 modfedd araf. Gorchuddiwch a gadewch i chi fyw mewn lle cynnes, di-ddrafft am 45 munud neu hyd nes dyblu'r maint.
 2. Gwisgwch lwch ar 350 gradd F am 55 munud neu hyd nes bod y bara yn frown euraid. Tynnwch y daflen o sosban a gadewch i chi oeri ar rac.

Cynghorion Bacio Bara

 1. Gellir disodli'r 2 llwy fwrdd o siwgr yn y rysáit hwn gyda 2 llwy fwrdd o siwgr brown, 1 llwy fwrdd o fêl, 2 llwy fwrdd molasses, neu 2 fwrdd llwy fwrdd.
 2. I gadw bara yn feddal, storio mewn bag plastig.
 3. Storiwch blawd yn iawn i'w gadw rhag difetha.
 4. Mae gan flawd y llawr fwy o glwten na blawd pob bwrpas. Mae hyn yn golygu y bydd bara a wneir gyda blawd bara yn codi'n uwch na bara wedi'i wneud gyda blawd pob bwrpas. Gallwch wneud eich blawd bara eich hun trwy ychwanegu 1 1/2 llwy de glwten i bob cwpan o flawd pwrpasol rydych chi'n ei ddefnyddio yn eich rysáit bara.
 5. Cadwch y chwist wedi'i storio mewn cynhwysydd dwfn ac yn yr oergell. Mae gwres, lleithder ac aer yn lladd y burum ac yn atal toes bara rhag codi.
 6. Bydd chwistrellu dail gyda dŵr wrth eu coginio yn cynhyrchu crwst crispy.
 7. Rhowch dail brws gyda gwyn wy cyn pobi i gynhyrchu crib sgleiniog.
 8. Rhowch dail brws gyda llaeth cyn pobi i gynhyrchu crib tywyll, sgleiniog.
 9. Rhowch dail brws gyda menyn yn syth ar ôl pobi i gynhyrchu crwst meddal.
 10. Defnyddiwch ddŵr potel yn hytrach na dŵr tap i wneud eich bara. Gall meddalyddion dw r a dwr cyhoeddus clorinedig weithiau ladd y burum sydd ei angen i wneud eich toes bara yn codi.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 89
Cyfanswm Fat 1 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 612 mg
Carbohydradau 18 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)