Rysáit Cacennau Afal Vegan

Beth sy'n well na chacenen afal heblaw cacen afal vegan? Mae'r rysáit hon mor hawdd i'w wneud, ond mae bob amser mor bleser i wasanaethu; Mae cacen afal vegan bob amser yn bleser. Er fy mod yn well gennyf ddefnyddio'r Frostio Caws Hufen Vegan hon ar gyfer y rysáit hwn, mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw frostio di-laeth sy'n addas i'ch ffansi!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350. Peiriant olew a blawd yn ysgafn 3 pennin cacennau crwn 8 "wedi'u darnau â phermenten a'u neilltuo.
  2. Mewn powlen gymysgedd mawr, rhowch y clor, soda pobi, powdwr pobi, sinamon, sinsir, cnau cnau, a halen at ei gilydd. Rhowch o'r neilltu.
  3. Mewn powlen gymysgedd o faint canolig, cymysgwch y hadau llin daear gyda'r dŵr. Gadewch i sefyll am 3 munud, neu nes ei fod ychydig yn fwy trwchus. Ychwanegwch y margarîn soi wedi'i doddi, siwgr brown, a finegr, a chwisgwch nes eu bod wedi eu cyfuno'n dda. Ychwanegwch y cynhwysion gwlyb a'r darnau afal a'r afal wedi'i gratio i'r cynhwysion sych. Cymysgwch hyd nes cyfunwch yn unig. Arllwyswch y batter i mewn i'r sosbanau cacen a baratowyd nes y bydd dannedd yn cael ei fewnosod i'r ganolfan yn ymddangos yn lân, tua 35 munud. Gadewch i'r cacennau oeri yn y sosban am tua 20 munud, yna gwrthodwch y cacennau ar rac oeri gwifren i oeri yn llwyr.
  1. Cacennau haen gyda Chegan Hufen Vegan Frostio a gweini!