Sut i Baceni mewn Tiwbiau Byw Cogydd Pampered

Nwyddau Byw ... Mewn Tiwb?

A oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio tiwbiau pacio Pampered Chef, neu a ydych chi wedi prynu'r tuniau pobi hyn? Gall y rhain fod yn ffordd hwyliog, unigryw i bobi bara a nwyddau pobi eraill. Rydych chi'n syml y bwyd yn y tun, yna ei dorri'n ddarnau pan fydd wedi'i oeri. Mae gwneud hynny, yn dibynnu ar y siâp, yn creu siâp solet. Rhowch gynnig ar fara banana siâp seren neu ddarnau crwn o fara gyda'r tiwbiau pobi.

Fodd bynnag, nid yw hi bob amser yn broses hawdd.

Mae'n bosib y bydd defnyddio tiwbiau pacio Pampered Chef angen treialu bach a phacio amser yn dibynnu ar y tiwb, eich ffwrn a'r rysáit.

Beth fyddwch chi ei angen

Pobi gyda Thiwbiau Pobi Cogydd

Dyma rai cyfarwyddiadau i ddefnyddio tiwbiau pacio Pampered Chef ynghyd â rhai awgrymiadau pobi.

  1. Torri llysiau chwistrellu tu mewn i'r tiwb a'r capiau tu mewn cyn eu defnyddio. Bydd hyn yn atal eich toes rhag cadw.
  2. Rhowch darn dwbl o bapur neu ffoil croen dros waelod y tiwb ac yna rhowch y cap arno.
  3. Llenwch y tiwb yn unig tua hanner ffordd. Unwaith y byddwch chi'n gweld sut mae'r rysáit yn cymryd y tiwbiau, gallech ei lenwi tua thri pedwerydd o'r ffordd yn y dyfodol os nad yw ei lenwi hanner ffordd yn llenwi'r tiwb yn llwyr. Mae'r modd y mae'r tiwb yn llenwi yn ystod y broses pobi yn dibynnu ar eich cynhwysion, felly gall gymryd ychydig o weithiau i ddysgu sut i wneud eich hoff ryseitiau yn y tiwbiau hyn. Ar gyfer toes bara sy'n cynnwys burum, llenwch y tiwb hanner ffordd i ganiatáu gofod i godi'r toes cyn ei bobi.
  1. Bake, gyda chap uchaf yn ei le, yn y safle fertigol mewn plât cylch neu sosban arall gydag ochrau. Efallai y bydd y batter yn troi allan o'r gwaelod neu yn gorlifo'r brig, felly rydych chi am gael rhywbeth o dan y tiwb i ddal unrhyw gollyngiadau (Mae'n arbed amser i orfod glanhau'r popty os bydd colled.)
  2. Fel arfer mae amser pobi oddeutu awr yn 375 F i 400 F. Dilynwch y rysáit fel arfer.
  1. Prawf am doneness gyda phrofwr cacennau hir neu nwdls spaghetti heb ei goginio. Ni all dannedd dannedd gael yr holl ffordd i ganol y tiwb fel y mae'n ei wneud mewn padell gacen traddodiadol, felly mae angen rhywbeth hirach arnoch. Unwaith y daw allan yn lân, gwneir y tiwb.
  2. Cool, eich eitem. Ar gyfer bara feist, cywwch nhw yn y sosban am 10 munud. Tynnwch y lwyth a'i roi ar rac fel y gall orffen oeri. Ar gyfer torthiau bara cyflym, gadewch iddynt oeri yn y tiwb am 15 i 20 munud. Yna rhowch nhw ar rac oeri fel y gallant oeri.
  3. Er mwyn cynnal tiwbiau pacio Pampered Chef (neu unrhyw frand arall o tiwb pobi), dilynwch y cyfarwyddiadau. Nid yw'r rhan fwyaf yn ddiogel golchi llestri ac mae'n gofyn ichi eu golchi â llaw yn syth ar ôl eu defnyddio fel nad ydynt yn rhwd.
  4. Unwaith y bydd eich nwyddau wedi'u pobi wedi'u hoeri, gallwch eu sleisio'n ddarnau a mwynhau'r siapiau llyfn y mae'r tun yn eu creu.

Cynghorion ar gyfer Defnyddio Tiwbiau Pobi Cogydd