Weber Genesis S-310 Gril Nwy

Y Llinell Isaf

Prynwch ar Amazon

Yn syml, rhowch linell griliau Weber Genesis y gorau y gallwch chi ei brynu yn yr ystod prisiau hyn a thu hwnt. E-310 yw'r fersiwn fwyaf sylfaenol o'r gyfres hon. Y pris rhestr yw $ 849USD ond fe allwch chi ei chael fel arfer am oddeutu $ 800USD. Mae'r hyn a gewch gyda'r model hwn yn gril tair llosgwr (sydd ar gael mewn tri liw) ac mae hynny'n ymwneud â hynny. Mae modelau eraill yn y gyfres hon yn rhoi llosgydd ochr chi neu losgwr , ond os nad oes angen hynny, dyma'r model i'w brynu.

Ni fyddwch yn ddrwg gennym.

Manteision

Cons

Disgrifiad

Prynwch ar Amazon

Adolygiad Canllaw - Weber Genesis S-310 Gas Grill

Ar gyfer 2011 mae Weber wedi ailddylunio eu llinell boblogaidd o griliau Genesis .

Bellach mae'r llosgwyr, a oedd yn arfer rhedeg yn gyfochrog â blaen y gril, gyda rheolaethau ar y bwrdd ochr dde, bellach yn cael eu rhedeg yn berpendicwlar i flaen y gril gyda'r rheolaethau yn y blaen. Yn awr, ar ôl 25 mlynedd, mae gril Weber Genesis yn llawer mwy tebyg i'r holl griliau eraill ar y farchnad, o leiaf cyn belled â bod y cynllun llosgwr yn mynd.

Gan fod We Weber, nid oedd hon yn benderfyniad brech ac ar ôl tair blynedd o ddatblygiad, mae'r gril Genesis newydd yn gril mwy effeithlon. Ni fyddaf yn mynd i mewn i'r holl fanylion yma, ond yr hyn y gallaf ei ddweud yw nad yw'r gril hwn wedi newid y ffordd y mae'r gril yn ei goginio.

Wrth gwrs, os ydych chi'n darllen hyn, nid oes gennych ddiddordeb yn yr hyn y mae'r Genesis yn arfer ei wneud, ond beth sydd bellach. Yn syml, y gril hwn yw un o'r griliau nwy safonol mwyaf effeithlon ar y farchnad yn ogystal ag un o'r rhai sydd wedi'u hadeiladu orau. Am y pris, nid oes griliau gwell ar y farchnad mewn gwirionedd, a phan fo hwn yn gril nwy sylfaenol, dim ffrio, mae'n gwneud yr hyn yr hoffech ei wneud, mae'n grilio'n boeth ac yn gyflym, tra'n rhoi'r gallu i chi wneud grilio isel, anuniongyrchol .

I wir ddeall y gril Genesis mae angen i chi edrych y tu mewn i'r blwch tân. Mae'r tri llosgwr yn rhoi dim ond 38,000 o BTUs o dan 507 modfedd sgwâr o ofod coginio neu tua 75 BTU y modfedd sgwâr. Er bod hyn yn isel o'i gymharu â griliau nwy eraill , mae'r dyluniad effeithlon yn cadw mewn gwres, ond mae gwahaniaeth rhwng cadw mewn gwres, a'i greu, math o gar sy'n gallu mynd 180 milltir ac awr, ond mae'n cymryd 10 munud i mynd yno. Bydd yr S-310 yn mynd yn boeth, dim ond yn rhy hir i fynd yno, ac mae hynny'n golygu bod yr holl effeithlonrwydd hwnnw'n cael ei golli tra byddwch yn gadael i'r gril gael hyd at dymheredd.

Yr hyn sy'n gwneud y Weber Genesis S-310 yn amlwg yw ei ansawdd. Gellir gweld y sylw at fanylion sy'n cymryd 3 blynedd i newid y dyluniad llosgi ym mhob rhan o'r gril hwn. Mae hyn yn golygu bod popeth ar y gril hwn yn gweithio (maent mewn gwirionedd yn tân i fyny bob gril cyn iddo gael ei becynnu), ac ers bod gwarant o 10 mlynedd ar bron popeth yn y gril hwn gallwch chi ddibynnu arno i barhau am o leiaf ddegawd a fi yn credu yn hirach.

Mae'r gril hwn yn yr un modd â'r Genesis E-310 sy'n gwerthu am $ 150USD yn llai. Yr hyn a gewch gyda'r model hwn yw paneli corff dur di-staen a chaeadau, croenau coginio gwialen dur di-staen, a bariau anweddu dur di-staen. Yn amlwg, nid yw'r fersiwn dur di-staen yn mynd i goginio unrhyw well na'i gefnder yn fwy lliwgar, ac yn fy mhrofiad, ni fydd yr un hwn yn para mwy na hynny.

Os ydych chi'n hoffi'r edrych dur di-staen, yna ni allwch chi golli trwy brynu y gril hwn. Fodd bynnag, am yr un pris, gallwch brynu'r argraffiad premiwm Genesis EP-330 mewn pum lliw a chael yr ochr a'r llosgwyr.

Prynwch ar Amazon