Cupcakes Cuatro Leches - Tres Leches Cake gyda Dulce de Leche

Mae'n anodd gwella ar dri cacen o feichiog, ond mae'r rhain yn cwpancakes bedair coch yn ei dynnu â'u canolfannau melys caramel dulce de leche. Rwy'n hoffi eu rhew gyda'r meringue traddodiadol, fel bod canolfan dulce de leche yn syndod cudd, ond gallwch chi hefyd eu rhewi gyda mwy o ladd. Gall y cacennau hyn fod yn anhyblyg - mae'n helpu i ddefnyddio leinin y cwpan sydd â leinin bapur y tu mewn i ffoil un. Gwnewch y rhain y dydd o flaen amser fel y gallant oeri dros nos yn yr oergell.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 375 gradd.
 2. Rhowch gymysgedd cacen mewn powlen o gymysgydd sefydlog. Ychwanegwch wyau, hufen sur, dŵr, rum neu pisco, ac olew llysiau.
 3. Cymysgwch ar gyflymder isel am 1 funud. Cynyddu cyflymder i ganolig, a chymysgu un munud yn fwy, hyd nes ei fod wedi ei gymysgu'n dda.
 4. Panelau cwpan llinell gyda phapurau papur cwpan. (Arbed leininau ffoil ar gyfer diweddarach). Bydd digon o fatri ar gyfer 24 o gacennau cwpan maint rheolaidd neu 12 maint jumbo.
 5. Llenwch leinin cwpanc 3/4 llawn gyda batter.
 1. Rhowch gacennau mewn ffwrn a'u pobi am 5 munud, yna tymheredd is i 350 gradd.
 2. Gwisgo cacennau coginio am 10 munud, yna gwiriwch nhw. Pan fyddant yn barod, dylai top y cwpanen ddod yn ôl ychydig wrth i chi ei gyffwrdd.
 3. Pan fyddant yn cael eu gwneud, tynnwch gacennau o'r ffwrn a'u gadael i oeri yn y sosban am 10 munud.
 4. Gwisgwch y llaeth cywasgedig, llaeth anwedd, hufen a fanila.
 5. Torrwch haen denau oddi ar frig pob cwpan, er mwyn gwneud y cwpanen yn fwy cwenog. Yn sychu, cwchwch llwy de o gymysgedd y llaeth dros bob cwpan, fel bod y llaeth yn sychu i'r tyllau. Mae brwsh crwst yn gweithio'n dda ar gyfer hyn. Parhewch i frwsio neu lwygu'r cymysgedd llaeth yn araf dros y cwpanau, gan ganiatáu amser iddo drechu.
 6. Rhowch y cacennau coginio am awr, yn dal yn y sosban.
 7. Gosodwch bagiau crwst gyda tho blaen crwn a llenwch fag gyda dulce de leche . Gwasgwch y darn i mewn i ganol y cwpan a llenwch y cwpanen gyda thwn llwy fwrdd o dulce de leche (2 lwy fwrdd ar gyfer y cacennau cwpan jumbo). Neu os nad oes gennych fag crwst a thost, defnyddiwch y sglefryn i godi twll mwy yng nghanol y cwpan. Llenwch fag ziplock gyda dulce de leche a'i selio ar gau. Torrwch un cornel i wneud agoriad bach, a gwasgu'r dulce de leche allan o'r bag i'r dwll yn y cwpan.
 8. I wneud y meringue frosting, rhowch gwyn wyau yn y powlen (glân iawn) o gymysgydd trydan, ac atodi'r gwisg wifren.
 9. Rhowch y siwgr, 1/3 cwpan dŵr, surop corn, a phinsiad o halen mewn sosban fach, a'i roi i ferwi.
 10. Pan fydd tymheredd y surop siwgr yn cyrraedd oddeutu 240 gradd Fahrenheit (115 gradd Celsius), neu ar ôl tua 3 munud, trowch ar y cymysgydd a dechrau guro'r gwyn wy. Pan fydd y tymheredd yn cyrraedd 248 gradd Fahrenheit (120 gradd Celsius), tynnwch y surop o'r gwres. Mae cyfanswm yr amser coginio tua 4 munud, a dylai'r surop siwgr wneud edau tenau os byddwch yn sychu oddi ar fforc, a bydd wedi gwaethygu.
 1. Dylai'r gwyn wyau fod yn gyffyrddau llym. Arllwyswch y syrup yn araf ac yn ofalus i lawr ochr y bowlen gymysgedd, i'r gwyn wyau wedi'u curo. Parhewch i guro'r meringue nes ei fod yn oeri, tua 5 munud. Plygwch mewn 1 llwy fwrdd vanilla a 1 llwy de llos os dymunir.
 2. Tynnwch gacennau o sosban a gosodwch bob un y tu mewn i leinin cwpanen ffoil. Iâwch bob cwpan gyda rhywfaint o'r meringue (neu gyda mwy o lawn), a chwistrellwch â sinamon.
 3. Cacennau coch dros nos.

Tip: Os nad oes gennych amser i wneud yr eicon, gallwch chi roi eicon tun yn lle - dewiswch eicon gwyn "chwipio". Neu cwpanau uchaf gyda hufen chwipio melys.