Y 6 Ffordd uchaf i wneud Cwpan Gwael o Goffi

Gall gwneud coffi fod yn broses syml, ond mae digon o bethau bach y gallwch chi eu gwneud i wneud cwpan drwg. Gan dybio y byddai'n well gennych chi wneud cwpan da o goffi, dechreuwch trwy osgoi'r camgymeriadau cyffredin hyn.