Cacen Gaws Siocled Gwyn Eggnog

Caniau Candy, cacen ffrwythau, ac eggnog .... mae llawer o'n hatgofion gwyliau yn gysylltiedig â chwaeth y tymor. Eisiau cadw'r blasau hynny yr ydych chi'n eu caru ond yn ceisio rhywbeth ychydig yn wahanol eleni? Gwisgwch y cacen cacen eggog siocled gwyn, anhygoel, cywasgedig, gyda chriw gingersnap sbeislyd. Dyma'r driniaeth berffaith i fwynhau gyda'ch teulu, fel byrbryd yn hwyr y nos, neu fel tyfu i ferched gwyliau.

Felly ble daw ein obsesiwn ag eggnog ? Mae'n hanesyddol! Mae Eggnog yn saethu o'r punches llaeth traddodiadol o Saesneg sydd wedi bod ar fwydlenni ers yr 16eg ganrif. Nutmeg a rum yw'r cynhwysion allweddol, gan roi'r bwlch blas hwnnw yr ydym i gyd yn ei adnabod. Mae'r ddau wedi'u cynnwys yn y rysáit hwn. Bydd yr alcohol yn y swn yn pobi yn y ffwrn ond mae croeso i chi hepgor os nad yw'r blas yn un yr ydych chi'n ei fwynhau.

Mae ychydig o bethau i'w cadw mewn cof wrth wneud y rysáit hwn. Mae gan y cacen caws hon ddeunyddiau llythrennedd gwirioneddol sy'n cael ei gyflawni trwy ychwanegu gwynau wy ffuglyd i gymysgedd y melyn wy a'r caws hufen cyn pobi. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi dros gymysgu'r ddau. Bydd hynny'n ei gwneud yn ddwys ac yn lladd y lifft y dylai ei gael yn y ffwrn. Pwrpas arall yw bod yn ymwybodol o'r amser coginio. Os ydych chi'n gor-gaceno a pheidiwch â gadael iddo oeri gyda'r drws ffwrn ar agor, fel y cyfarwyddir, efallai y byddwch yn cracio top y gacen. Os yw hyn yn digwydd, peidiwch â phoeni, nid diwedd y byd ydyw, gallwch ddefnyddio'r cyfle i greu'r showstopper yn y pen draw trwy addurno gyda sglodion siocled gwyn, hufen chwipio a sbeisys. Gyda'r holl opsiynau pobi gwyliau yno, rhoddwch gof blas gwyliau newydd i'ch gwesteion!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 F.
 2. Wrth gymysgu powlen, cyfuno crwban siwmpen a siwgr.
 3. Ychwanegu menyn wedi'i doddi (3 oz.). Gweithiwch y cynhwysion gyda'i gilydd nes bod ganddi gysondeb tywod gwlyb.
 4. Defnyddiwch fenyn meddal i saim panelau gwanwyn 9-modfedd (gwaelod ac ochr)
 5. Gan ddefnyddio bysedd, patiwch haen hyd yn oed o gymysgedd pysgod ar waelod y sosban.
 6. Storwch yn yr oergell tra byddwch chi'n gwneud y llenwad.
 7. Ar gyfer llenwi, hufen gyda'i gilydd caws hufen a siwgr gronnog gyda chymysgydd ar gyflymder isel.
 1. Rhannwch y melyn wyau un ar y tro nes eu bod yn sidan ac yn llyfn.
 2. Ychwanegwch hufen, blawd a vanilla. Rhowch nes mor esmwyth.
 3. Dechreuwch sglodion siocled, nytmeg, sān a rhowch y neilltu.
 4. Mewn powlen wahanol, chwistrellwch wyau wyau nes bod brigiau meddal yn cael eu ffurfio.
 5. Plygwch wy gwyn i'r gymysgedd siocled. Peidiwch â gorbwysleisio.
 6. Arllwyswch y llenwad i mewn i sosban a'i bobi am awr nes ei osod ond heb ei gracio.
 7. Tynnwch y ffwrn i ffwrdd a gadewch i'r cacen aros yn y ffwrn am bymtheg munud ychwanegol gyda'r drws ffwrn ar agor.
 8. Pan fydd wedi'i oeri i dymheredd yr ystafell, tynnwch y gacen o'r badell gwanwyn yn sicr o redeg cyllell o gwmpas ymyl y sosban i ymlacio.
 9. Top cacennau caws gyda siocled ychwanegol, hufen chwipio a / neu lwch o sinamon.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 958
Cyfanswm Fat 65 g
Braster Dirlawn 37 g
Braster annirlawn 18 g
Cholesterol 320 mg
Sodiwm 616 mg
Carbohydradau 80 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 15 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)