10 Byrbrydau wedi'u Rhewi i'w Dwyn Ar Daith

Rwy'n gefnogwr enfawr o rewgell sydd wedi'i stocio'n dda, wedi'i stocio gyda'r ddau beth rydw i wedi'i wneud - fel saws Bolognese a chilies a ffa du - ac eitemau wedi'u paratoi i gael fy nhynnu allan o bennod. Bob unwaith mewn ychydig, byrbryd cynnes yw'r hyn y mae fy mhlant yn ei awyddus, ac mae'n braf cael rhywfaint o barod i fynd y byddant yn hoffi caru ac ni fyddaf yn llenwi cofiadwy am weini. Ac, erbyn hyn fod fy mhlant yn hŷn, gallant wresogi'r rhain i fyny eu hunain, sef bonws arall o rewgell sydd wedi'i gynllunio ymlaen llaw.