Cacennau'r Bydd 'Cakes' (Memil Tteok)

Mae'r 'cacennau' gwenith yr hydd hyn yn ddiddorol, heb glwten, ac yn hawdd eu gwisgo i fyny gyda pha bynnag dapau rydych chi'n eu hoffi. Rwyf wrth eu bodd gyda rhai melyn da a blawd soia neu siwgr brown, ond gallwch chi hefyd arbrofi gyda ffrwythau a chadw. Fel y mathau eraill o 'cacennau' Corea a wnaed o reis a grawn o'r enw tteok (dduk, duk), gwnaed y rhain yn draddodiadol a'u bwyta mewn dathliadau Corea a digwyddiadau seremonïol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Paratowch toes cadarn gyda'r blawd, halen a chymaint o ddŵr yn ôl yr angen er mwyn creu toes y gellir ei reoli.
  2. Rholiwch y toes i mewn i petryal 1/4 modfedd-drwchus - tua chwech ohonynt.
  3. Coginiwch ar hambwrdd stêm halen ysgafn. Coginiwch dros wres cymedrol am 10 munud.
  4. Ar ben gyda powdwr ffa soia, mêl, a / neu siwgr brown, os dymunir.


* Nodyn: Gallwch chi hefyd ffrio'r rhain a / neu eu llenwi â chynhwysion melys neu sawrus.
Mwy am Duk, neu Tteok, Cacennau Rice Corea

"Mae Tteok nid yn unig yn un o fwydydd mwyaf symbolaidd Corea, ond hefyd yn un o'r hynaf." Mae Korea wedi bod yn cynhyrchu tteok am tua 2,000 o flynyddoedd, gan fynd yn ôl i gyfnod y Tri Deyrnas. Nawr mae tua 200 o ffurfiau o gacen reis - 198, yn union siarad. "

Yn wir, un o'r pethau mwyaf diddorol am yr arddangosfeydd yw'r amrywiaeth o feintiau, siapiau a lliwiau y mae tteokmanifests ynddynt eu hunain. Ac mae'r lliw yn bwysig hefyd - yn aml iawn, dewisir cacennau reis ar gyfer achlysuron arbennig diolch i'w lliw a'r rôl maent yn ei chwarae yng nghosmoleg yin-yang traddodiadol Corea. Cymerwch, er enghraifft, y garae gwyn a ddefnyddir yn gyffredin wedi'i sleisio mewn cawl tteokguk ar Ddiwrnod y Flwyddyn Newydd. Mae Diwrnod y Flwyddyn Newydd yn cael ei ystyried yn draddodiadol yn ddiwrnod gyda llawer o yang, neu egni cadarnhaol. Mae Gwyn hefyd yn symbolau yang, ac felly y defnydd o garae tteok.

Mae lliwiau eraill i'w defnyddio hefyd. Credir yn gyffredinol bod coch, er enghraifft, yn effeithiol wrth ddiffyg ysbrydion, ysgogion a phob math arall o bethau sy'n mynd heibio yn y nos. Ar Dongji, cyflwynwyd gwasgoedd y gaeaf, uwd gwyn coch gyda chacennau reis - y noson hir a'r anifeiliaid bwyta sy'n gofyn am ofal coginio. Yn yr un modd, ar bwrdd pen-blwydd cyntaf, neu doeth, fe welwch tteok lliw enfys. Mae hyn yn symboli'r gobaith y bydd breuddwydion y plentyn yn tyfu fel enfys.

Mae rhanbarth yn chwarae rhan bwysig hefyd. Cymerwch, er enghraifft, songpyeon , y cacennau reis hanner-lleuad gyda phast castenni a fwyta yn enfawr yn ystod gwyliau Chuseok.

Bydd ei liw a hyd yn oed siâp yn newid o le i le - ar hyd arfordir Gogledd Corea, er enghraifft, maen nhw'n cymryd siâp cragen clam, yn y gobaith y bydd y cacennau reis yn dod â dal da yn y rhanbarth dibynnol pysgod cregyn hwnnw . "

Ffynhonnell: Addaswyd o VisitKorea.com

Rhai wybodaeth am wenith yr hydd:

"Er bod llawer o bobl yn meddwl bod gwenith yr hydd yn grawn grawnfwyd, mewn gwirionedd mae hadau ffrwythau sy'n gysylltiedig â rhubarb a sorrel, gan ei gwneud yn lle addas ar gyfer grawn i bobl sy'n sensitif i wenith neu grawn arall sy'n cynnwys glutinau protein. Mae blodau gwenith yr hydd yn yn fregus iawn ac yn ddeniadol i wenyn sy'n eu defnyddio i gynhyrchu mêl arbennig, blasus, tywyll. "

Ffynhonnell: Addaswyd o WHFoods.com

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 194
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 195 mg
Carbohydradau 41 g
Fiber Dietegol 6 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)