Ffrwythau Tywyll

Mae'r ffrwythau yma yn ffrwythau tywyll gyda ffrwythau, dyddiadau, cnau a melysau candied. Mae hwn yn ffrwythau gwyliau gwych. Rhowch y cacen ffrwythau mewn cawsecloth ac yna lapio plastig a'i storio am ychydig wythnosau i gymysgu; brwsio gyda brandi unwaith yr wythnos. Deer

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Paratowch gymysgedd ffrwythau y diwrnod ymlaen llaw. Cyfunwch ffrwythau a chnau mewn powlen fawr gyda brandi, vanila a molasses. Gorchuddiwch yn dynn a gadewch i sefyll dros nos neu hyd at 48 awr.
 2. Gosodwch y cynhwysion sych ynghyd a'u neilltuo.
 3. Mewn powlen gymysgu gyda chymysgydd trydan, menyn hufen a siwgr hyd yn oed yn ysgafn.
 4. Ychwanegwch wyau, 2 ar y tro, gan guro'n dda ar ôl pob ychwanegiad. Dechreuwch mewn jeli afal; cymysgu'n dda.
 5. Ychwanegwch y cymysgedd ffrwythau a chnau yn ail gyda'r cynhwysion sych wedi'u cipio, gan ddefnyddio llwy bren trwm a / neu ddwylo ar gyfer cyffwrdd. Cychwynnwch nes ei fod wedi ei gymysgu'n dda.
 1. Rhoi'r haenau dau gacen teisen (10 modfedd) yn hanaf yn hael, yna yn llinell gyda phapur cwyr neu barach a saim eto.
 2. Llenwch sosbannau am 3/4 llawn. Pobwch yn 250 F am 3 1/2 i 4 awr.
 3. Ar ôl 3 awr, dechreuwch brofi cacennau gyda phrofion toothpick neu gacen. Dylai'r dewis ddod allan yn lān pan gaiff ei fewnosod yng nghanol y gacen.
 4. Gwnewch yn dda mewn sosbannau ar raciau, yna trowch allan o sosbenni a phapur yn ofalus.
 5. Crafwch y cacennau mewn cawsecloth a chwistrellu'n hael gyda mwy o'r brandi.
 6. Cacennau sel mewn bagiau storio bwyd neu lapio plastig.
 7. Cacennau brwsio unwaith yr wythnos gyda mwy o frandi ac eirch. Dylai'r cacennau ffrwythau hyn gael eu mellowed am o leiaf 4 wythnos a gellir eu rhewi ar ôl y cyfnod hwnnw.

Cynghorion Arbenigol

Gellir rhewi ffrwythau ar gyfer storio hirach. Neu lapio ffrwythau ffrwythau mewn ffoil a chladdwch ef mewn cynhwysydd o siwgr powdr. Cadwch ef mewn lle oer.